nieuws

Havenschap beoogd ontwikkelaar van Logistiek Park Moerdijk

Warehousing

De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM). Volgens deze partijen is het havenschap de meest geschikte partij voor het ontwikkelen, realiseren en beheren van het prestigieuze, maar ook omstreden LPM.

Havenschap beoogd ontwikkelaar van Logistiek Park Moerdijk
De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de uitgangspunten voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM).

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk zijn samen aandeelhouder van Havenschap Moerdijk. Ze vinden het havenschap de meest geschikte partij om het omstreden LPM tot ontwikkeling te brengen, mede vanwege de synergiemogelijkheden tussen het bestaande zeehaven- en industrieterrein Moerdijk en het LPM.

 

Belangrijke stap voor realisatie

Het akkoord op hoofdlijnen stelt de randvoorwaarden om de samenwerking formeel te bekrachtigen. In de komende periode werken de betrokken partijen gezamenlijk aan een zogeheten locatie-ontwikkelingsovereenkomst. Zodra er overeenstemming is, wordt deze overeenkomst voorgelegd aan provinciale staten en de gemeenteraad van Moerdijk. Dit vindt naar verwachting plaats begin volgend jaar. Met het huidige akkoord op hoofdlijnen is volgens de betrokkenen een belangrijke tussenstap gezet om nu eindelijk te komen tot ontwikkeling en realisatie van het LPM.

 

LPM onderdeel bestuursovereenkomst

Het LPM, dat een omvang moet krijgen van 150 hectare, maakt deel uit van het in 2009 door het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk ondertekende bestuursovereenkomst: ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk’, ook bekend als Moerdijk MeerMogelijk. Deze overeenkomst bestaat uit negen plannen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Moerdijk-Oost in combinatie met het creëren van ruimte voor regionale en bovenregionale economie.

 

Bovenregionaal bedrijvenpark

Het Logistiek Park Moerdijk in de logistieke hotspot West-Brabant is hier een belangrijk onderdeel van en is bedoeld als toekomstig bovenregionaal bedrijventerrein dat primair bedoeld is voor vestiging van grootschalige Value Added Logistics (VAL)-bedrijven.

Reageer op dit artikel