nieuws

Wie keurt de magazijnstellingen?

Warehousing

Jaarlijkse keuringen en onderhoud aan magazijnstellingen zijn wettelijk verplicht. Normaal gesproken schakel je voor onderhoud en keuring van magazijnstellingen de desbetreffende stellingleverancier in. Het is echter ook toegestaan om een merkonafhankelijke keurmeester in te schakelen. Wat zijn de consequenties?

Wie keurt de magazijnstellingen?
Mastor

Binnen de branche van magazijnstellingleveranciers is het een ongeschreven wet, dat men elkaars stellingen voor wat betreft onderhoud en keuring ongemoeid laat. Wel voeren stellingkeurmeesters desgevraagd schouwingen uit op merkvreemde stellingen en geven dan globaal aan wat de mankementen zijn. Dat klinkt logisch, want de ene palletstelling is de andere niet. Er zijn soms grote verschillen in draagkracht per stellingveld, die je van de buitenkant echt niet kunt zien. De stellingleverancier beschikt ook over alle fabrieksspecificaties en draagkrachtberekeningen van het eigen stellingmerk en het desbetreffende type. Ook beschikt de leverancier over de originele passende vervangingsonderdelen. Dus daar kan en mag een eindgebruiker blindelings op vertrouwen. Maar wat als er meerdere stellingmerken op de locatie in gebruik zijn, of die leverancier niet meer bestaat, of als de belastingborden ontbreken, waardoor je als warehousemanager of gebouwbeheerder echt geen idee hebt welk stellingmerk er ooit in het verleden is geinstalleerd.

 

Wie mag keuren?
Sinds de invoering in 2008 van de Europese Norm EN 15635 voor stalen opslagsystemen zijn jaarlijkse keuringen en onderhoud aan magazijnstellingen verplicht. Zover is het duidelijk, maar er is nog wel onduidelijkheid in de norm over wie de keuring mag uitvoeren. ‘In ieder geval niet iemand uit eigen geleding die direct betrokken is bij het operationele deel van de logistiek’, stelt Angrid Maas van Maas Holland in een eerder verschenen expertartikel op deze website . ‘Een daartoe opgeleide en gekwalificeerde werknemer van het bedrijf zelf die de keuring uitvoert, moet dan wel een schriftelijke opdracht van de werkgever krijgen in verband met de aansprakelijkheid, voor het geval er iets voorvalt. De Arbeidsinspectie zal in voorkomende gevallen vragen gaan stellen over de volgende voorwaarden; de keurmeester moet vakkundig zijn, minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met magazijnstellingen en een werktuigbouwkundige achtergrond hebben’. Inzicht in statische berekeningen is volgens Maas wel belangrijk, maar geen vereiste’.

 

Onpraktisch, duur en onnodig
Een onafhankelijke keurmeester inspecteert alle merken magazijnstellingen in tegenstelling tot de ‘fabrikant-eigen-keurmeester’. Als er meerdere stellingmerken in een warehouse zijn, dan heb je dus ook met evenzovele keurmeesters (en kosten) van doen en dat is volgens de mening van Angrid Maas onnodig, duur en ook niet praktisch. Hiermee wordt ook een beetje de vergelijking getrokken met de APK-keuring voor auto’s. Dat kun je bij de merkdealer doen, maar er is geen enkele wettelijke belemmering om dit door een universeel en keuringsbevoegd garagebedrijf uit te laten voeren. Project developer Henk Jan Wezinkhof van Nedcon  kent ook klanten met meerdere stellingmerken in huis en beaamt dat meerdere keurmeesters in die gevallen niet altijd erg praktisch is. Dat een keurmeester enkel het eigen vlees keurt, kan volgens hem voor de buitenwereld soms ook vreemd overkomen, maar Wezinkhof benadrukt ook de grote verantwoordelijkheid en het risico van merkvreemde stellingkeuringen. "De keurmeester zet toch zijn handtekening onder het keuringsrapport en neemt daarmee een zeer grote verantwoordelijkheid op zich, als er zich onverhoopt toch een calamiteit voordoet. Dan moet je als onafhankelijke keurmeester wel heel zeker van je zaak zijn. Merkgebonden keurmeesters van stellingleveranciers hebben altijd en allemaal de vereiste kennis en papieren in huis. Daar hoeft een klant gegarandeerd nooit aan te twijfelen."

 

Databank
Maas Holland   heeft de database met gegevens van bijna honderd verschillende soorten en merken magazijnstellingen beschikbaar gesteld aan Mastor  (dat wordt geleid door haar echtgenoot Ton Maas). Hij heeft samen met adviesbureau Bolwerk Weekers  uit Deurne een berekeningsprogramma ontwikkeld voor het statisch doorrekenen van een complete stellingconfiguratie. Ton Maas, directeur van Mastor Storage System Services in Deurne, is van mening dat een onafhankelijke partij de keuringen van alle stellingmerken kan uitvoeren, mits deze de expertise bezit en over de specificaties van de desbetreffende stelling beschikt. Maas vervolgt: "Inderdaad weet de gebruiker vaak niet eens welk merk, of type stelling hij of zij in huis heeft. Het is in die gevallen dan ook moeilijk te achterhalen hoeveel belasting de magazijnstelling überhaupt mag hebben. De leverancier van de stelling is soms onbekend en zelf weet de warehousemanager of gebouwbeheerder ook niet wat wel en wat niet mag, of toegestaan is. Zonder deze gegevens kan een stelling nooit worden goedgekeurd. Als onafhankelijk instituut heeft Mastor Storage System Services de beschikking over een zelfontwikkelde database met gegevens over vele soorten en merken palletstellingen en hebben we een eigen berekeningsprogramma ontwikkeld voor het statisch doorrekenen van een complete stellingconfiguratie, ongeacht merk of uitvoering.

 

Werkwijze
Er zijn momenteel bijna 100 verschillende stellingmerken op de markt, die elk hun eigen specifieke belastingswaarden hebben. Ton Maas: "Van vele stellingen hebben wij inmiddels gegevens in onze database zitten. Is het merk van de stelling onbekend, dan wordt alles opgemeten om gegevens te verkrijgen van de staanders, de schoringen, liggers, inhaakprofielen, ligger-inhaakogen en materiaaldiktes. Deze gegevens worden in ons berekeningsprogramma ingevoerd, waaruit dan de maximale vakbelasting en de maximale veldbelasting rollen. De vereiste gegevens worden daarna op de belastingborden gedrukt". De Arbo stelt deze borden conform EN 15635 verplicht en de Arbeidsinspectie controleert hier ook streng op. "Deze service doen wij ook voor derden, zoals voor onafhankelijke keuringsinstanties, reparatiebedrijven en onderhoudsdienst van een leverancier of technische dienst van het bedrijf zelf. Wij leveren dan de borden aan, mét de juiste gegevens, zoals fabricaat, type, bouwjaar, maximale belastingen, inhaakhoogte van de liggers, veiligheidspictogrammen".

 

Reparatie
Mocht de gebruiker van de magazijnstelling ook eventuele reparaties aan de stelling uit willen besteden, dan kan dat ook via Mastor Storage Systems Services. "De hele controle, reparatie en de levering van de belastingborden wordt dan geheel door ons verzorgd", verklaart Maas. "De stelling wordt daarna door ons opgeleverd en de klant is verzekerd van een veilig opslagsysteem conform de Europese eisen en Arbovoorschriften. Hierdoor kunnen hoge kosten en veel ellende voorkomen worden. Wij hebben dit al mogen doen voor grote bedrijven als DOW Benelux en BAM en ook Vredestein is inmiddels geïnteresseerd om hun magazijnstellingen door ons te laten keuren en renoveren."

Reageer op dit artikel