nieuws

VNCW: “Politiek moet optreden tegen hetze chemiebedrijven”

Warehousing

De Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) wil dat de politiek een eind maakt aan de scoringsdrang op veiligheid door vooral lokale overheden bij de inspectie van chemiebedrijven. “Openlijk wordt door optredende ambtenaren verklaard dat ze ‘opdracht’ hebben ‘iets’ te vinden”, schrijft VNCW-voorzitter Luciën Govaert in een brandbrief aan minister Opstelten en staatssecretaris Atsma.

VNCW: “Politiek moet optreden tegen hetze chemiebedrijven”
De Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) wil dat de politiek een eind maakt aan de scoringsdrang op veiligheid door vooral lokale overheden bij de inspectie van chemiebedrijven”

Govaert stelt verder in zijn brief aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu dat de VNCW het afgelopen jaar tientallen keren te maken heeft gehad met voorbeelden die bestempeld kunnen worden als ‘goedkoop scoren op veiligheid’. Ook worden rechten van bedrijven ontnomen onder het mom van veiligheid terwijl minder nobele motieven op de achtergrond ook meespelen.

 

Zoeken naar overtredingen

In een flink aantal gevallen werd duidelijk ‘gezocht’ naar overtredingen, in andere gevallen worden tijdens NIM-inspecties (Nieuwe Inspectie Methodes, red.) in het kader van de BRZO geen overtredingen gevonden, maar staat in de rapportages plotseling een serie aan overtredingen. "Openlijk wordt door optredende ambtenaren verklaard dat ze de ‘opdracht’ hebben ‘iets’ te vinden", aldus Govaert in de brief aan Opstelten en Atsma.

 

Behalen politieke winst

Tevens worden er volgens de VNCW-voorzitter door de lokale politiek onjuistheden naar buiten gebracht om bedrijven bewust in een verkeerd daglicht te plaatsen. Allerlei achterliggende motieven spelen hierbij een rol: politieke winst of lucratieve projectontwikkelingen voor huizen en winkelcentra. Eerder deze week deed Govaert hierover ook zijn beklag op logistiek.nl over de hetze die er op dit moment in zijn ogen gaande is vanuit met name de gemeente Beuningen tegen logistiek dienstverlener TWO Chemical Logistics in Nijmegen.

 

Misbruik BRZO-besluit

Ook wordt regelgeving op het gebied van veiligheid misbruikt om verworven rechten onverkort in te trekken. Bedrijven trekken daarbij vaak het aan het kortste eind. Zo stelt artikel 5 van het BRZO  (Besluit Risico Zware Ongevallen) dat: ‘degene die een inrichting drijft, alle maatregelen treft die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken’. Aan dit artikel wordt, zo stelt Govaers in de brief aan de bewindslieden, veel opgehangen en vergunningen worden onder dit motto omzeild, ingetrokken of aangepast. "Daarbij wordt dan verwezen naar de BBT (stand der techniek). De PGS15 wordt daarbij als BBT document gebruikt en overtredingen worden op het bedrijf geplakt zonder dat ze hun vergunning daadwerkelijk hebben overtreden", aldus Govaert.

 

Complete dagtaak

Bedrijven zijn veel tijd kwijt met het ontvangen van inspecteurs, het reageren op beschuldigingen en het weerleggen daarvan. Diverse directeuren en veiligheidsfunctionarissen van bedrijven in de chemische opslag geven aan, dat het een groot deel van hun dagelijkse dagtaak beslaat. Tijd die ze volgens Govaers graag in veiligheidsvraagstukken hadden willen steken.

 

Maatschappelijke functie onderschat

Bedrijven leiden grote schade als gevolg van ‘het willen scoren op veiligheid’, beweert de VNCW-voorzitter in zijn brief aan Atsma en Opstelten. "Terwijl de politiek feitelijk niet weet wat die bedrijven doen, wat hun maatschappelijke functie is en zich vaak niet de moeite wil getroosten om zich hiervan op de hoogte te stellen. Die opslag van gevaarlijke stoffen is vaak minder mysterieus dan wordt gedacht: van spuitbussen met haarlak, zuurstofflessen voor het ziekenhuis, blikken verf tot aan benzine. Deze voorbeelden maken gelijk duidelijk dat de opslag een onmisbare schakel vormt tussen producent en klant."

Reageer op dit artikel