nieuws

Ergernis over hetze tegen TWO Chemical Logistics

Warehousing

Logistiek dienstverlener TWO Chemical Logistics uit Nijmegen staat onder druk omdat volgens de naburige gemeente Beuningen het concept-rampenplan voor het bedrijf ernstig tekort schiet. Ook wil Beuningen weten wat de gevolgen zijn van een eventuele ramp voor de veiligheid, gezondheid en milieu. “Er wordt een beeld van het bedrijf neergezet, waar het zelf feitelijk geen zeggenschap over heeft”, zegt Luciën Govaert voorzitter van de Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW).

Ergernis over hetze tegen TWO Chemical Logistics
Logistiek dienstverlener TWO Chemical Logistics uit Nijmegen staat onder druk omdat volgens de naburige gemeente Beuningen het concept-rampenplan voor het bedrijf ernstig tekort schiet.

Begin februari beweerde burgemeester Zijlmans van Beuningen in de regionale krant de Gelderlander dat er maar een klein brandje nodig is voor een grote ramp op bedrijventerrein Westkanaaldijk in Nijmegen, waar TWO (Te Winkel & Oomes) Chemical Logistics is gevestigd.

 

11.200 ton giftige stoffen

Bij TWO mag volgens de gemeente Beuningen, dat direct grenst aan het bewuste bedrijventerrein, 11.200 ton aan giftige en ontvlambare stoffen opgeslagen liggen. Chemie-Pack in Moerdijk, waar een jaar geleden brand uitbrak, had een vergunning voor een aanzienlijk kleinere hoeveelheid van 3.500 ton.

 

Vestigingslocatie is risicovol

Bij TWO gelden, mede als gevolg van ‘Chemie-Pack’, strenge veiligheidseisen omdat het bedrijf onder het landelijk Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) valt. Het warehouse van de logistiek dienstverlener ligt tussen Weurt, Beuningen en de woonwijken van Nijmegen-West in. Met alle risico’s van dien ook voor de omliggende bedrijven, waarschuwde Zijlmans in de Gelderlander.

 

Ondeugdelijk rampenplan

Volgens de Beuningse burgemeester beschikt TWO niet over een deugdelijk rampenbestrijdingsplan. "Als zich een grote calamiteit zou voordoen staan het bedrijf, hulpverleners en omgeving met lege handen. Dat zou desastreuze gevolgen kunnen hebben", beweert de Beuningse burgemeester.

 

Veiligheid niet gewaarborgd

Beuningen heeft als buurtgemeente van Nijmegen bij het controleren van het bedrijf enkele deskundigen ingeschakeld. Die concluderen samen dat bij TWO Chemical Logistics de veiligheid van werknemers, omliggende bedrijven, burgers en milieu onvoldoende zijn gewaarborgd.

 

Tekortkomingen sprinklerinstallatie

In de magazijnen heeft het bedrijf wel de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding Ben Ale stelt echter vast dat er tekortkomingen zijn. "Als er 450 vierkante meter kan worden ‘besprinklerd’, dan is dat wel erg weinig bij een opslagoppervlak van 12.000 vierkante meter."

 

Onvoldoende rampenoefeningen

De rampenprofessor stelt bovendien in de Gelderlander dat een rampenoefening eens in de drie jaar veel te weinig is. Hij waarschuwt ook dat rampenscenario’s die de logistiek dienstverlener heeft laten beschrijven, veel te optimistisch zijn: "Ze hebben meer het karakter van een ongeluk dan van een ramp."

 

Overheid is verantwoordelijk

Luciën Govaert, directeur van de branchevereniging Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW), zegt in een reactie op de berichtgeving in de Gelderlander zich vooral te ergeren aan de verwijten aan het adres van TWO dat het geen deugdelijk rampenplan zou hebben. "Een rampenbestrijdingsplan wordt niet door het bedrijf zelf maar door de overheid opgesteld (in dit geval de Veiligheidsregio waarin alle hulpdiensten samenwerken, red.). Meestal gaat dat in samenspraak met het bedrijf, maar het blijft een verantwoordelijkheid van de overheid. Ik heb vernomen dat het bedrijf TWO Chemical Logistics zelf de status van het plan niet kent. Dat is op zich al opmerkelijk."

 

Interim-rampenplan is klaar

Inmiddels heeft de gemeente Nijmegen bij monde van interim-burgemeester Dijkstra al aangegeven dat er een concept klaarligt van het nieuwe rampenbestrijdingsplan. Die wordt verder uitgewerkt door de Veiligheidsregio waarin alle hulpdiensten samenwerken. Dijkstra stelde onlangs in de Gelderlander verder dat alle hulpdiensten nu ook al uitstekend op de hoogte wat er bij TWO speelt. "We zijn zeker goed voorbereid op een calamiteit hier."

 

Grote imagoschade

Govaert stelt dat er door al het tumult een beeld van het bedrijf is neergezet, waar het zelf feitelijk geen zeggenschap over heeft. "Het loopt ook nog eens grote imagoschade op."

Daarnaast ergert de VNCW-directeur zich aan de conclusies van het al eerder genoemde onderzoek dat de rampenexperts in opdracht van de gemeente Beuningen hebben verricht en de daaruit vloeiende uitspraken van de burgemeester en de verantwoordelijk wethouder. "Zij beweren dat slechts 450 vierkante meter van de 12.000 vierkante meter gesprinklerd zijn. Geen van de ambtenaren, alsmede de hoogleraar die er bij betrokken is geweest, is ooit bij het bedrijf gaan kijken. Men had dan kunnen zien dat alle gevaarlijke stoffen magazijnen aan de Vlotkampweg, waar TWO is gevestigd, voorzien zijn van een brandbestrijdingsinstallatie waardoor het belangrijkste commentaar van de burgemeester en de wethouder volkomen onzin is."

 

Veiligheid scoort

Govaert vindt dat de hele situatie rondom TWO Chemical Logistics kenmerkend is hoe er in Nederland op dit moment wordt omgegaan met de chemische sector. "Veiligheid scoort en zowel landelijk alsmede lokaal kunnen er door partijen stemmen mee gewonnen worden. Dit incident staat niet op zichzelf. De voorbeelden zijn talrijk."

 

Landelijke oproep

De VNCW wil dan ook als branchevereniging binnenkort een landelijke oproep doen om te stoppen met de stemmingmakerij die er op dit moment gaande is tegen chemische opslagbedrijven. "Bedrijven en ook een logistiek dienstverlener als TWO, weten als geen ander dat veiligheid belangrijk is en waar nodig zullen we dat als branchevereniging actief ondersteunen."

Reageer op dit artikel