nieuws

Opslagbedrijven in de chemie vormen regiokringen

Warehousing

De opslagbedrijven met chemie in opslag gaan meer met elkaar overleggen om zo de veiligheid en het kennisniveau te vergroten. Branchevereniging VNCW gaat binnen haar vereniging de aangesloten bedrijven een overlegstructuur bieden in de vorm van regiokringen. Binnen de vereniging is de behoefte ontstaan meer met elkaar te overleggen.

Opslagbedrijven in de chemie vormen regiokringen
Lucien Govaert (VNCW)

De opslag van chemische stoffen is volgens VNCW -directeur Lucien Govaert (foto) aan veel regels gebonden. De opslag is vooral ook een beladen onderwerp. Er is er een voortdurende aandacht voor de bedrijven die chemisch gevaarlijke stoffen in opslag hebben. Veel van de onderwerpen zijn regio gebonden. Feit is dat de benadering vanuit de overheid vooral afhankelijk is van de controlerende inspecteurs. Per regio kan de benadering en visie van die inspecteurs behoorlijk verschillen.

 

Onderwerpen
Onderwerpen die met veiligheid te maken hebben zullen het hoofdonderwerp zijn; van nieuwe regelgeving, brandbestrijdingsinstallaties en certificeringen, opleidingen tot aan hoe om te gaan met NIM inspecties. Maar wanneer er behoefte is aan andere onderwerpen; van ‘hoe benader ik de Zuid-Amerikaanse markt’ kan een onderwerp zijn waar eens een lezing over wordt gehouden. De onderwerpen moeten zich vooral evolueren naar gelang de behoefte van de kring.

 

Regio-indeling
Nederland wordt voor het gemak vooralsnog in twee delen opgesplitst: Oost en West. Als pilot wordt eerst Oost opgezet, waarna West halverwege dit jaar volgt. In de toekomst is het niet ondenkbaar dat er nog een verdere opsplitsing komt. Een eerste evaluatie volgt later dit jaar.

Reageer op dit artikel