nieuws

Logistieke hotspotregio’s bundelen krachten

Warehousing

Logistieke hotspotregio’s bundelen krachten
Een goed functionerend logistiek achterland is noodzakelijk voor de mainports Rotterdam en Schiphol aldus de ondertekenaars van het GOLD-convenant.

Regionale logistieke hotspotregio’s gaan beter met elkaar samenwerken. Om dat te onderstrepen ondertekenen belangrijke logistieke regio’s in Gelderland, Overijssel en Drenthe samen met logistieke hotspot nummer 1 van 2011, Venlo-Venray, vandaag het convenant GOLD. Met deze samenwerking willen deze regio’s meer invloed krijgen bij nationale logistieke overleggen.

De achterliggende reden voor de hotspotregio’s om nauwer te gaan samenwerken, is het gegeven dat logistiek behoort tot één van de economische topsectoren van Nederland.

De mainports Rotterdam en Schiphol spelen hierin een sleutelrol, maar kunnen volgens de regio’s hun rol niet vervullen zonder een goed functionerend achterland. "Het belang van logistieke achterlandregio’s wordt wel onderkend, maar blijkt niet in de vertegenwoordiging van deze gebieden in bestaande landelijke overlegstructuren", aldus de ondertekenaars van het Convenant GOLD (Gelderland, Overijssel, Limburg, Drenthe).

 

Belangrijke rol Venlo-Venray

Binnen het convenant is een belangrijke rol weggelegd voor de logistieke hotspot Venlo-Venray. De Venlose wethouder Stephan Satijn (foto rechtsonder) is naar voren geschoven om de belangen van de samenwerkende logistieke achterlandregio’s te borgen in Den Haag. Satijn zegt over zijn rol: "Te vaak wordt er nog over en niet met de logistieke achterlandregio’s gesproken. Het verkrijgen van meer invloed is van belang om zo direct betrokken te zijn bij de agendavorming."

Volgens de voormalig NDL’er biedt dit kansen voor het versterken van de logistieke positie van de achterlandregio’s, maar zeker ook voor logistiek Nederland als geheel. "Het is belangrijk hierover een eenduidig signaal af te geven."

 

Dryport Congres

De logistieke achterlandregio’s Dryport Emmen-Coevorden, Knooppunt Zwolle-Kampen-Meppel, Regio Twente, Stadsregio Arnhem-Nijmegen Venlo-Venray en Sittard-Geleen ondertekenen vanmiddag het convenant tijdens het logistiek congres ‘A smart Logistic Hub’ dat plaatsvindt in Nieuw Amsterdam bij Emmen. De provincies Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe ondersteunen het initiatief van de logistieke regio’s, evenals het bedrijfsleven uit de verschillende regio’s.

 

Topteam Logistiek

De samenwerking wordt vastgelegd in het eerder genoemde ‘Convenant GOLD’ en wordt aangeboden aan de minister Schultz van Haegen Infrastructuur en Milieu (I&M) en Maxime Verhagen EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en aan de voorzitters van het Topteam Logistiek en het Strategisch Platform Logistiek (SPL).

 

Reageer op dit artikel