nieuws

“Hubfunctie van Emmen-Coevorden moeten we uitbouwen”

Warehousing

De regio Emmen-Coevorden wil zich de komende jaren nadrukkelijker presenteren als Euregionale logistieke hotspotregio. De eerste aanzet hiertoe was vorige week op het Dryport-congres dat beide Drentse gemeentes samen hielden. Hoogtepunt was de ondertekening van een samenwerkingsconvenant door vijf achterland hotspotregio’s. “Dat we een logistieke hotspot zijn is al lang niet meer een loze kreet”, stelt Rob Spierings de man achter ‘Dryport Emmen-Coevorden’.

“Hubfunctie van Emmen-Coevorden moeten we uitbouwen”
Hoogtepunt van het Dryport Congres Emmen-Coevorden vormde de ondertekening van het samenwerkingsconvenant GOLD.

De regio Emmen-Coevorden wil zich, net als meer achterlandregio’s, ontwikkelen tot logistieke (achterland)draaischijf voor de zeehavens van Rotterdam en Amsterdam met daarbij een directe aansluiting op het Duitse achterland met verbindingen richting de havens van Bremen en Hamburg. De verwachting is namelijk dat de maritieme goederenstromen vanuit de mainport havens Amsterdam en Rotterdam de komende jaren zullen verdubbelen.

 

Logistieke potentie

De Zuid-Drentse regio Emmen-Coevorden wil nadrukkelijk onderdeel uitmaken van het intergrale achterlandnetwerk. Om deze regio nadrukkelijker op de logistieke kaart te zetten hebben beide Drentse gemeentes vorig jaar maart Rob Spierings (foto rechtsonder) aangesteld als kwartiermaker. "Vanuit de projectgroep waarin naast de gemeente Emmen en Coevorden ook de provincie Drenthe actief is, zijn de ontwikkelingen voortvarend ter hand genomen. Wat mij toen opviel was dat de aanwezige logistieke potentie van deze regio relatief onbekend was in de rest van Nederland. Bovendien ontbrak er synergie tussen de bedrijven die in deze regio gevestigd zijn en er werd ook weinig gebruik gemaakt van de grensoverschrijdende mogelijkheden naar Duitsland. Er viel dus nog een wereld te winnen."

 

Inzet op synchromodaal

Bijna een jaar later is Spierings samen met het Projectteam Emmen-Coevorden in geslaagd om het commitment van het regionale bedrijfsleven te krijgen. Een dag voor het Dryport-congres, dat afgelopen donderdag plaatsvond, ondertekenden elf bedrijven (voornamelijk grote en deels internationaal opererende verladers en logistiek dienstverleners) een verklaring waarin ze zich achter het project Dryport Emmen-Coevorden scharen. Eén van de doelstellingen van de betrokken bedrijven is het aanbieden vanuit de regio Emmen-Coevorden van ‘integrale en synchromodale logistieke proposities’ aan alle relevante partijen in de zeehavens en het achterland.

 

Samenwerking logistieke hotspots

Een dag later tijdens het Dryport-congres ondertekenden bestuurders van vijf logistieke hotspot regio’s in het oosten van het land, zijnde Venlo-Venray, Sittard-Geleen, Arnhem-Nijmegen, Twente, Zwolle-Kampen-Meppel en Emmen-Coevorden, het GOLD-convenant. Hiermee verklaren de regio’s gezamenlijk op te trekken om dryports voor de Rotterdamse en Amsterdamse zeehavens, de nummers één en vier in Europa, te ontwikkelen. Met deze samenwerking anticiperen de vijf regio’s op de al eerder genoemde te verwachten groei van de maritieme goederenstromen uit deze zeehavens, die de komende jaren zal verdubbelen.

 

Lauwe reactie

Spierings: "Bovendien willen we met GOLD meer invloed uitoefenen en verantwoordelijkheid nemen voor de plannen van het Topteam Logistiek (lees: Strategisch Platform Logistiek) dat ondermeer heeft aangegeven dat het achterland van Nederland omgevormd moet worden tot een aaneengesloten logistieke regio. De NV Regio Venlo onder aanvoering van toen nog Joris Tenhagen heeft aangaande dit plan geprobeerd invloed uit te oefenen op het topteam, maar dat leverde een lauwe reactie op. Toen is bij Joris en mij het plan ontstaan om gezamenlijk met vijf grensregio’s iets op touw te zetten en daar is ‘GOLD’ uit ontstaan. Want met samenwerken komen we als regio’s in bijvoorbeeld Den Haag veel verder in plaats van dat we dingen afzonderlijk van elkaar gaan regelen."

 

Probleemeigenaar

Ook willen de regio’s binnen GOLD inspelen op de ketenregierol waar zowel het Topteam als Dinalog Nederland wereldwijd de komende jaren een belangrijke rol in toedichten. Rob Spierings: "Wim Bens van Dinalog hamerde tijdens het congres op meer ketenregie vanuit Nederland want de intelligentie op logistiek vlak zit steeds meer elders in Europa. Wil je slagen maken in die regiefunctie dan moet je ook weten om te gaan met het achterland. Ook zal er een probleemeigenaar moeten opstaan die de regie zal voeren. Wij kunnen met GOLD hiertoe een belangrijke bijdrage leveren."

 

Deelname Green Corridor

Spierings kan tevreden terugkijken op het congres van afgelopen donderdag waar rond de 260 mensen op af kwamen. "We hebben tijdens en na het congres louter positieve reacties gekregen op deze bijeenkomst. In het westen van het land kennen ze ons nu ook beter. Nu is het de komende tijd zaak om de logistieke hubfunctie van Emmen-Coevorden verder uit te bouwen. We zetten overigens niet al onze troeven op de havens van Rotterdam en Amsterdam. Ook op Europees niveau willen we ons laten zien. Het eerste succesje is er al met onze deelname aan de Green Corridor as met Scandinavië. Belangrijkste winst voor nu is dat onze positie van logistieke hotspot niet meer een loze kreet is en dat we in onze ambities serieus worden genomen."

 

 

 

Emmen-Coevorden: multimodaal logistiek centrum

 

De gemeenten Emmen en Coevorden willen een regionale hub vormen voor goederenstromen van en naar de zeehavens van Rotterdam, Amsterdam en Duitsland. Op basis van bestaande logistieke faciliteiten en verbindingen over weg en spoor met Noord- en Oost-Europa heeft de regio de potentie om zich te ontwikkelen tot een multimodaal logistiek centrum. Dit wordt onder andere bevestigd door onderzoeken van onder meer Ecorys en NEA.

 

Vijf sterke punten van de regio zijn:

  • Strategische ligging tussen de Randstad en het conglomeraat Bremen-Hamburg
  • Ligging op het snijpunt van grensoverschrijdende filevrije wegverbindingen (A37/E233/A31)
  • Directe spoorverbinding met het Duitse achterland
  • Aanwezigheid van het grootste industriële cluster van Noord Nederland
  • Bestaande logistieke faciliteiten zoals de trimodale Euroterminal Coevorden (foto boven) en het industrie- en businesspark EMMTEC Logistics Services in Emmen.

 

Bovendien heeft de regio via de terminal in Coevorden via de private spoorwegmaatschappij de Bentheimer Eisenbahn een directe aansluiting op het Trans-Europese railgoederenvervoernetwerk en het Duitse netwerksysteem van het GüterVerkehrsZentren’, GVZ.

Het Europark is het achtste GüterVerkehrsZentrum van de deelstaat Niedersachsen. Samen met logistieke knooppunten als Hannover, Wolfsburg en Jade Weser Port (Wilhelmshafen) maakt het deel uit van een logistiek netwerk voor goederenstromen over het spoor, het water en de weg. GVZ is een aanduiding van de Duitse overheid voor belangrijke logistieke knooppunten.

 

Een belangrijk wapenfeit is verder dat de provincie Drenthe samen met Coevorden, de Bentheimer Eisenbahn en de Euroterminal Coevorden recent een intentieverklaring hebben getekend, waarin de partijen zich gezamenlijk uitspreken voor het realiseren van een directe railverbinding tussen de Euroterminal Coevorden en de spoorlijn Emmen-Zwolle.

 

 

 

 

Reageer op dit artikel