nieuws

“E-logistiek zet de trend in Europese warehousing en distributie”

Warehousing

Transport Intelligence (Ti) presenteerde begin deze maand 10 trends voor de Europese distributie en warehouse markt. Logistiek vastgoedspecialisten Erik van Wunnik (Logireal) en Sven Bertens (Jones Lang LaSalle) geven vanuit Nederlands perspectief hun commentaar op deze trends die Ti destilleerde uit haar rapport European Distribution and Warehousing 2012. “E-commerce zet de trend voor logistiek vastgoed in Europa.”

“E-logistiek zet de trend in Europese warehousing en distributie”
De Amerikaanse e-commerce gigant Amazon breidt flink uit in Europa.

1. Uit loon- en kostenefficiency overwegingen zullen distributiecentra blijvend verplaatst worden van noord- en West-Europa naar regio’s in centraal, oost en zuidoost Europa.

Erik van Wunnik: "Dat is een hele oude trend en die is niet meer echt waar. Je ziet nu juist een verminderde activiteit in Oost-Europa. En deze activiteit was er eigenlijk altijd al en werd mede veroorzaakt door de Oost-Europese consument. Ik zie die verschuiving dus niet meer."

Sven Bertens: "Gedeeltelijk waar. Ik denk dat Nederland blijft profiteren van haar goede infrastructuur en haar Gateway functie. Tevens beschikt Nederland over goed opgeleid gespecialiseerd personeel. Daarnaast zal E-commerce zich nabij grote afzetmarkten blijven vestigen. Consumenten wensen producten namelijk zo snel mogelijk te ontvangen en willen daar niet enkele dagen op wachten. Met name voor E-commerce is het eveneens van belang dat consumenten hun producten gemakkelijk retour kunnen sturen/brengen. Dus wederom blijft vestiging nabij grote afzetmarkten van belang."

 

2. Verschuiving van weg naar railtransport wordt gestimuleerd uit oogpunt van lagere productie en distributiekosten. Dit gegeven zal ook een stimulans vormen voor een verbeterde weginfrastructuur.

Erik van Wunnik: "Dit blijft een moeilijk verhaal om te voorspellen. Vooral ook als je er van uitgaat dat bijvoorbeeld de binnenvaart nu al de grote klappen krijgt van de crisis. Aan de andere kant weet je dat de andere transportmodes wel de toekomst worden voor optimalere distributie."

Sven Bertens: Nederland heeft een bijzonder goede infrastructuur. Er zijn vele rapporten geschreven over de ‘modal shift’, maar ik durf niet te zeggen of we dit ook in Nederland zien. "Ik denk dat partijen meer gebruik gaan maken van verschillende vervoersmogelijkheden naast elkaar. Zoals wordt beschreven in het rapport van het Topteam Logistiek zal synchromodaal transport in belang toenemen. Hiermee bedoelen zij het tegelijkertijd inplannen van meerdere vormen van vervoer zodat er uiteindelijk een keuze kan worden gemaakt uit de meest efficiënte of goedkope vervoersoplossing."

 

3. Doordat de productie steeds meer verschuift naar het zuiden en oosten zal er nog meer geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit van transportinfrastructuur vooral ook met in het achterhoofd de stijgende brandstofkosten en de initiatieven voor een verminderde CO2 uitstoot.

Erik van Wunnik: "Dat is altijd een zeer verstandige investering, niet alleen voor transport, maar ook voor de consument die zich beter kan verplaatsen en er dus meer handel ontstaat."

Sven Bertens: "Tot op heden wordt dit ondervangen door het verduurzamen van het wagenpark, vrachtwagens worden steeds zuiniger. In Nederland is de toenemende fileproblematiek een grotere uitdaging."

 

4. Er is een beweging gaande dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van vrachtvervoer over zee en per spoor in plaats van per vliegtuig of via de weg. In de toekomst zullen locaties die deze modal shift mogelijkheid daadwerkelijk bieden steeds populairder worden.

Erik van Wunnik: "Met deze trend ben ik het volledig eens met Ti, maar die is meer gebaseerd op de kostenbesparing door containers bijvoorbeeld direct van de haven naar de binnenhaven te sturen."

 

5.  E-commerce is een van de snelst groeiende sectoren van Europa. Grote retailers, die hierin actief zijn, bouwen centraal gelegen distributiecentra en middelgrote en kleine warehouses voor ondere andere the last mile distributie.

Erik van Wunnik: "Deze trend komt ook overeen met het onderzoek dat we vorig jaar met WarehouseMatch.com hebben verricht waarbij de trend is dat er meer kleinere warehouses worden gebouwd voor bijvoorbeeld e-commerce."

Sven Bertens: "Ik onderschrijf deze trend kijk maar naar bedrijven als Amazon en Docdata in Nederland."

 

6. De groei van de Europese Logistiek vastgoed markt zal dit jaar over de hele linie bescheiden zijn. Laat onverlet dat deze markt te maken krijgt met een aanzienlijke toename in de vraag naar hoogwaardige logistieke panden.

Erik van Wunnik: "Dat klopt maar de keerzijde is ook dat we meer te maken krijgen met leegstand. Voorraden worden kleiner en inventory turnovers gaan omhoog."

Sven Bertens: "Ook in Nederland is deze trend al enige tijd waarneembaar. De leegstand van modern logistiek vastgoed begint langzaam op te drogen."

 

7. Oost-Europa heeft, ondanks de groei van de afgelopen jaren, te kampen met grote problemen. Rusland en Oekraine zijn uitdagend vanwege hun beperkte markt transparantie . Zelfs Turkije, dat een steeds mordernere logistieke sector heeft, is een moeilijke markt voor vastgoedbedrijven om in te opereren.

Erik van Wunnik: "Het zijn inderdaad moeilijke markten, maar dit biedt juist kansen voor de landen erom heen of in de buurt. Daar zie je nu ineens veel meer activiteiten."

 

8. De toenemende welvaart en de inkomensstijging zal in heel Europa de vraag naar nieuwe warehouses doen stijgen bij met name retailers en de Logistiek dienstverleners die gelieerd zijn aan deze bedrijven. Vooral in zuid en oost Europa zal die vraag toenemen omdat de economieën daar aansluiting vinden bij de rest van Europa.

Erik van Wunnik: "Het blijft dan echter de vraag of de producten dan lokaal of centraal gedistribueerd worden. Ik denk dat er nog steeds mede ook door de komst van de Tweede Maasvlakte heel veel containers ons land binnenkomen. En dan blijft de keus: hou ik ze hier of laat ik het naar de lokale markt komen?"

 

9. Vanwege de recessie zijn retailers erg selectief geworden in de keuze van hun winkellocaties. Ze willen grotere winkelpanden die voornamelijk zijn gevestigd in stadscentra. Deze verandering, voornamelijk in de foodsector, zal een grote impact hebben op zowel supply chains als de logistieke modellen.

Erik van Wunnik: Deze trend is niet alleen een gevolg van de crisis, maar ook een heel groot deel door de online verkoop. Die heeft een hele grote impact op de Europese logistieke modellen."

 

10. De toekomstige consolidatie binnen de industrie en retailsector door de crisis is een aanjager voor supply chain samenwerkingsverbanden en een re-engineering van logistieke netwerken. Die worden opnieuw beoordeeld en distributie hubs komen te staan op nieuwe locaties in Europa, zodat bedrijven voordeel kunnen halen bij de distributie van zowel hun primaire als secundaire volumestromen.

Erik van Wunnik: "Ik denk dat er voor de sector hele mooie en uitdagende tijden aan gaan komen. Dat zie ik nu al in de projecten die we begeleiden. Het is wel belangrijk dat de BV Nederland achter de sector gaat staan, want dat helpt niet alleen de logistieke sector. Verladers kunnen door te investeren in een optimale supply chain hun concurrenten voor zijn."

Sven Bertens: "De huidige hubs in Nederland blijven en ik verwacht geen nieuwe hotspots. Wellicht dat hotspots zich verder uitbreiden. Kijk bijvoorbeeld naar Tilburg – Waalwijk. Jaren geleden werd Waalwijk niet gezien als een belangrijke hotspot, dit is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. In overige delen van de Europa, voornamelijk de landen die nog in ontwikkeling zijn, kan deze trend zich wel voordoen. Door het ontwikkelen van betere infrastrucuur kunnen er mogelijk nieuwe hotspots ontstaan, al acht ik die kans vrij klein."

Reageer op dit artikel