nieuws

Regio Arnhem uit ambitie voor logistieke hotspot

Warehousing

De logistiek in de regio Arnhem Nijmegen moet zich ontwikkelen van een white spot tot een logistieke hotspot. Dat zei gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland tijdens een politiek bestuurlijk debat woensdag in Duiven. Bieze nam daar het rapport Logistiek DNA regio Arnhem Nijmegen in ontvangst.

Regio Arnhem uit ambitie voor logistieke hotspot
Regio Arnhem uit ambitie voor logistieke hotspot

In het rapport worden de kwaliteiten van en kansen voor de regionale logistieke sector in kaart gebracht. Het rapport is het resultaat van een onderzoek van Buck Consultants, uitgevoerd in opdracht van Lindus, de Kamer van Koophandel,  de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het Logistiek Expertise Centrum (LEC). In het LEC participeren onder andere bedrijven als Cito Benelux, D.J. Middelkoop & Zn, Visser Duiven, Wim Bosman Groep, Rotra, TNT Express en Vink Kunststoffen.  

 

Ondernemend

Het rapport geeft aan dat in de regio diverse bedrijven actief zijn die hoogwaardige logistieke activiteiten verrichten en daarmee veel waarde toevoegen. Met ruim 25.000 werknemers in de logistiek en een toegevoegde waarde van 1,65 miljard euro op jaarbasis toont de logistieke sector in de regio Arnhem Nijmegen zich bijzonder ondernemend.

 

Het arbeidsethos is relatief hoog en fysiek gezien is de regio een kruispunt waar snelwegen, waterwegen en spoor zich met elkaar verknopen.  De regio is daarmee een logistieke draaischijf die nog wordt versterkt door het doortrekken van de A15. Daarnaast bieden de logistieke opleidingen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, met een positie in de top 3 van logistieke opleidingen in Nederland, een uitstekende basis voor een goede opleidingsstructuur. Deze gunstige uitgangspositie vraagt om verder ontginning en ontwikkeling, aldus het rapport.

Logistiek op uitvoeringsagenda

Het rapport vormt een van de bouwstenen voor het provinciale goederenvervoerprogramma. Hieruit wordt dit jaar al 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld om het Gelderse logistieke vestigingsklimaat te versterken. Ondanks de gunstige randvoorwaarden strijken nog onvoldoende logistieke bedrijven in de regio neer. De samenwerkende gemeenten en het bedrijfsleven mikken ook voor de komende jaren op een substantiële bijdrage uit het provinciale programma. Provinciale Staten van Gelderland neemt uiterlijk in april een besluit hierover.  Logistiek is zeer nadrukkelijk opgenomen in de uitvoeringsagenda van de Provincie. Inzet hierop zal de economische slagkracht van Gelderland verder versterken.

 

Tijdens het debat benadrukte Transport en Logistiek Nederland (TLN) dat vervoerders en verladers dringend behoefte hebben aan een zogenaamde Secure Lane. Hiermee kan met camerabeveiliging langs de snelweg en op parkeerplaatsen langs de snelweg criminaliteit worden bestreden. Op dit moment wordt een plan voor de realisatie van een Secure Lane langs de A12 uitgewerkt. Onderzoek moet aantonen waar in de regio daar nog meer behoefte aan is.

Kerngroep

Daarnaast is afgesproken dat een kerngroep geformeerd wordt die een investeringsagenda voor de logistieke sector  zal voorbereiden. Maatregelen zoals inzet op strategische acquisitie en een strategische visie voor de logistieke sector zullen daarvan  onderdeel uitmaken. Samen met onder anderen de provincie kunnen zo vervolgstappen worden gezet voor een Gelderse logistieke investeringsagenda.

Reageer op dit artikel