nieuws

Zelfinspectietool moet ongevallen verminderen

Warehousing

De Arbeidsinspectie presenteert een online tool, waarmee bedrijven zelf kunnen vaststellen in hoeverre ze voldoen aan veiligheidseisen op de werkvloer. De tool is er voor branches waar veel ongevallen voorkomen: de bouw, metaalsector en op- en overslagbedrijven. Het lukt maar niet om het aantal ongevallen in deze branches omlaag te krijgen.

Zelfinspectietool moet ongevallen verminderen
veiligheid in magazijnen

In Europees verband zijn afspraken gemaakt om voor het einde van 2012 het aantal arbeidsgerelateerde ongevallen met letsel en verzuim te reduceren met minimaal 25 procent. In Nederland komen ruim 200.000 ongevallen voor, waarvan jaarlijks 80 tot 100 met dodelijke afloop. De bouw heeft ongeveer eenderde van deze slachtoffers te betreuren. Maar ook de metaalsector en bedrijven met logistieke activiteiten scoren hoog op deze lijst. Met heftrucks raken op jaarbasis 1.700 medewerkers (ernstig) gewond, waarvan 5 tot 8 mensen komen te overlijden.

 

Nog evenveel inspecties ter plaatse

"We willen ons concentreren op de zogenaamde risicosectoren", zegt woordvoerder Magda de Vetten van de Arbeidsinspectie (AI). "Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor een goed veiligheidsbeleid. Deze tool kan hen helpen om hun organisatie door te lichten."

De Vetten bestrijdt dat de tool is gemaakt om het aantal fysieke inspecties te kunnen laten afnemen. Volgens haar heerst er bij vakbonden en in de branches een verkeerd beeld ten aanzien van het aantal inspecties. Nederland zou niet voldoen aan de Europese norm met betrekking tot het aantal beschikbare inspecteurs.

"De Nederlandse situatie is niet vergelijkbaar met andere landen. Daar geeft de Arbeidsinspectie ook advies aan bedrijven. In Nederland hebben we daar de Arbodiensten voor. Bovendien heeft de politiek besloten om niet meer van bovenaf Beleidsregels af te kondigen ten aanzien van veiligheid, maar branches de kans te geven zelf met behulp van een Arbocatalogus onderling een goed beleid af te spreken", aldus De Vetten, die aangeeft dat het aantal daadwerkelijke inspecties de laatste jaren niet is afgenomen.

 

Hulpmiddel om beleid te checken

De online tool helpt bedrijven om in vier stappen een zelfinspectie uit te voeren. Het gaat om:

  • Middelen verschaffen
  • Voorlichting geven
  • Onderhoud plegen
  • Toezicht houden

Met een simpel ja of nee kan de invuller van de vragenlijst aangeven of het bedrijf aan de regels voldoet. Het betreft vragen over een opgeruimde werkplek, beveiliging van transportmiddelen en dergelijke. De geboden oplossing is nogal voorspelbaar en niet gedetailleerd uitgewerkt. Wel verwijst de tool naar meer info op onder andere het Arboportaal, van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Vetten: "De zelfinspectie is bedoeld om snel een overzicht te geven van de situatie in het bedrijf, eigenlijk gezien door de ogen van een inspecteur. Vaak is het toch een stukje bewustwording om het verband te zien tussen onveilige situaties en een slordige werkomgeving. De tool biedt een hulpmiddel om te checken waar het beleid wel en niet voldoet."

 

Bekijk hier de nieuwe zelfinspectie tool van de Arbeidsinspectie

 

Reageer op dit artikel