nieuws

Schadedatabank maakt stellingkeuringen eenduidiger

Warehousing

Brancheorganisatie BMWT gaat met een elektronische schadedatabank het werk voor stellingkeurmeesters vergemakkelijken. Deze levert minder papierwerk op en geeft tegelijk meer duidelijkheid geven bij twijfelgevallen. Geregistreerde stellingschades in ‘woord en beeld’ kunnen ook lastige discussies met warehousemanagers voorkomen over wat nog veilig is en wat niet.

Schadedatabank maakt stellingkeuringen eenduidiger
Stellingkeuringen

De stellingkeurmeester wordt regelmatig geconfronteerd met twijfelgevallen. ‘Waar zit die knik, hoe ernstig is deze, wat is de limiet? Hetzelfde geldt bij voorbeeld voor een deuk en een losse bevestigingsbout of borging; kortom hoe beoordelen andere keurmeesters soortgelijke situaties?’

 

Eenduidigheid

Om willekeur te voorkomen, moet daar zoveel als mogelijk één lijn worden getrokken. De BMWT heeft bij monde van directeur Anton van Loon en sectievoorzitter magazijnstellingen Harm de Vries daarom vorig jaar opdracht gegeven om een elektronische schadedatabank samen te stellen, waarin alle inspecties en schadegevallen aan stellingen van het afgelopen decennium van de bij de BMWT aangesloten keurmeesters zijn verzameld; inclusief schadefoto’s en de afgewogen criteria voor goed-, dan wel afkeuring.

 

Veel expertise

Deze schadedatabank is nu met structurele bijdragen van aangesloten stellingleveranciers, een college van deskundigen, een externe adviseur en andere keurmeesters operationeel. Op basis van de specificaties van de stellingfabrikanten kan het keurwerk ook rekenkundig worden aangetoond. Daarbij is de databank ook nuttig in het overleg met de verantwoordelijke manager van het logistieke bedrijf waar de stellingkeuring plaatsvindt. Tenslotte kan de administratieve afhandeling en afmelding nu elektronisch en online gebeuren. Dat werkt sneller, is goedkoper en levert minder papierwerk op.

 

Afkeurcriteria

Onderzoek van de AI uit 2009 heeft uitgewezen dat de voornaamste overtredingen voor 22 procent onveilige magazijnstellingen betrof. Voor doorbuigingen zijn onderstaande waarden als afkeurcriteria gehanteerd (zie illustratie rechts):

  • 3 tot 6 mm doorbuiging van stellingstaander in diepterichting
  • 5 tot 10 mm doorbuiging van stellingstaander in langsrichting
  • 10 tot 20 mm doorbuiging van schoor

De doorbuigingen zijn gemeten onder een rechte rij (bijvoorbeeld een waterpas) van 1 m. Beide meetwaarden geven de bandbreedte aan tussen veilig en nog net acceptabel, maar is tegelijk sterk afhankelijk van de belasting en omstandigheden; meetwaarden daarboven leiden zondermeer tot afkeuring. Dat geldt ook voor geconstateerde scheuren, torderingen en zware roestvorming.

Andere afkeurcriteria gaan onder andere over:

  • liggerborging, liggerdoorbuiging en liggervervorming;
  • de loodstand, vulplaten en vloerverankering;
  • aanwezigheid en posities van rugafstandstukken.

 

Bekijk hier de nieuwsbriefspecial van de BMWT over veiligheid (1 nov 2011)…

Reageer op dit artikel