nieuws

Logistieke hotspot Zwolle wil draaischijffunctie beter benutten

Warehousing

Zwolle wil zich maar wat graag profileren als belangrijke logistieke draaischijf van Nederland. Om die ambitie te realiseren heeft Zwolle de banden aangehaald met Kampen en Meppel. Tijdens een recente Dinalog-ontbijtsessie kregen vertegenwoordigers vanuit de overheid, onderwijs en bedrijfsleven te horen wat de ‘logistieke hotspotpotentie’ is van deze regio.

Logistieke hotspot Zwolle wil draaischijffunctie beter benutten
Hogeschool Windesheim was het toneel voor discussie over de logistieke hotspotpotentie van de regio Zwolle-Kampen-Meppel

Aanleiding voor deze bijeenkomst, die plaatsvond in ‘kennis dc’ Hogeschool Windesheim in Zwolle, is dat uit recent onderzoek blijkt dat de economische vitaliteit in de regio Zwolle-Kampen-Meppel uitzonderlijk hoog is. Deze regio wordt vanuit logistiek oogpunt steeds belangrijker en krijgt de functie van logistieke draaischijf.

De grenzen van de Randstad verplaatsen zich verder oostwaarts en Noordoost-Nederland heeft het dan ook in zich om uit te groeien tot de ‘regio van de verbinding’.

 

Lage klassering 

Dat laat onverlet dat de regio Zwolle-Kampen bij de laatste logistieke hotspot verkiezing, in het kader van de Logistieke Kaart van Nederland, zich tevreden moest stellen met een ‘schamele’ zestiende positie.

 

Drie O’s

Om toch de logistieke potentie van Zwolle-Kampen-Meppel te onderstrepen waren er door de Afdeling Techniek van de Hogeschool Windesheim en medeorganisator drie sprekers uitgenodigd. Zij gaven in hun presentatie hun visie gaven hoe vooral de drie O’s samen in de regio Zwolle-Kampen-Meppel zijn logistieke draaischijffunctie kan versterken, verbeteren en verder uitbouwen.

 

Elsevier-onderzoek

De Kampense Wethouder Pieter Treep beet het spits af en schetste een uitermate positief beeld van de logistieke mogelijkheden van netwerkstad Zwolle-Kampen. "Kijk alleen maar naar de onderzoeken die Elsevier jaarlijks presenteert over de prestaties van de gemeentes in ons land. Daar zit Zwolle altijd in de plus met een derde positie dit jaar, met vooral een hoge score op het gebied van werkgelegenheid. Zwolle netwerkstad is een sterke economische regio."

 

Haven Amsterdam

Die prestaties zijn volgens Treep ook niet onopgemerkt gebleven bij het management van de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam. "Wat betreft uitbreiding lopen zij vast in hun eigen regio. Ze hebben dus behoefte aan binnenlandse relaties met gebieden die weinig congestie hebben en goed bereikbaar zijn. Wat we nu dus zien is dat een haven van Amsterdam wil investeren in de haven Kampen. Amsterdam kijkt dus naar Kampen aan ons dus zaak om ze te verleiden om ook daadwerkelijk te investeren."

 

Wärtsilä en DA

Ook bedrijven, zo stelde de Kampense wethouder, zien de gunstige ligging van de netwerkstad als reden om hun logistieke operaties te verhuizen naar deze regio of juist te behouden. "Drogisterijketen DA heeft zijn distributiecentrum naar Zwolle verhuisd en Wärtsilä heeft na een uitgebreid locatieonderzoek, waaruit vier andere locaties naar voren kwamen, toch besloten om in deze regio te blijven met een nieuw internationaal dc in Kampen."

 

Bedrijvigheid aantrekken

Treep stelde onder andere bij Wärtsilä meespeelde dat bij een eventuele calamiteit men vanuit Zwolle-Kampen binnen een uur een scheepsonderdeel op luchthaven Schiphol kan afleveren. "Daarnaast wordt de bereikbaarheid van deze regio via de weg en het water, met straks een short sea verbinding vanuit de haven van Kampen, ook steeds beter. Met het spoor gaat het ook de goede kant op als volgend jaar december de Hanzelijn wordt geopend. Alle ingrediënten zijn hier dus aanwezig om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken."

 

Verzilveren

Volgens Treep is de makke van deze regio is dat het nog onvoldoende zijn logistieke draaischijffunctie weet te verzilveren. "Anderen zien ons als logistieke hotspot en komen op ons af. Daar moeten wij, onderwijs, overheid en ondernemers, veel meer doen door onder andere in te zetten op multimodaal vervoer en het clusteren van logistieke bedrijvigheid."

 

Geen toegevoegde waarde

Monique Stouten, hoofd eenheid Economie, Milieu en Toerisme van de provincie Overijssel, liet zich aansluitend ontvallen dat de provincie bij haar economische regionale topsectorenbeleid geen specifieke aandacht heeft voor de logistieke sector. "Zwolle-Kampen staat, in tegenstelling tot Twente, niet in de top 16 van Logistieke hotspots. Het enige wat wij als provincie kunnen doen is Zwolle en Kampen faciliteren in hun streven om te stijgen op de logistieke ladder. Denk daarbij aan aspecten als bereikbaarheid, het ontwikkelen van bedrijfslocaties waar we zestig miljoen voor uit hebben getrokken en arbeidsmarktbeleid. Blijft echter wel overeind dat logistiek door de provincie niet als onderscheidend wordt beschouwd qua toegevoegde waarde. In dat kader zetten we ons meer in voor de sectoren hightech, kunststof en chemie, life sciences en health en energie."

 

Havenvisie

Stouten richtte haar aandacht op een aantal ontwikkelingen in Kampen-Zwolle waarin de provincie kansen ziet voor deze regio om te stijgen op de logistieke hotspotlijst. "De Havenvisie Zwolle Kampen netwerkstad is in dat kader een positieve ontwikkeling en dat geldt ook voor het feit dat Windesheim deel uitmaakt van de zes kennisdistributiecentra van Dinalog. Ook de samenwerking met Meppel is een goede zet."

 

Investeringsagenda

De topambtenaar van de provincie Overijssel richtte zich aan het eind van haar betoog rechtstreeks tot de aanwezige afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven met de boodschap: "Als Zwolle-Kampen-Meppel een logistieke hotspotpositie wil dan moet het zich meer dan nu het geval is, zich richten op Nederland en ook de Europese Unie. Het bedrijfsleven moet daarin de voortrekker zijn en de overheid kan daarin alleen faciliteren. Mijn advies aan het bedrijfsleven is dan ook, stel een investeringsagenda op voor de overheid en laat uw stem beter horen."

 

Dinalog-programma

Het slotakkoord van de ontbijtsessie werd gegeven door Albert Douma, programmamanager Human Capital en Talent bij Dinalog. Hij ging in op de diverse programma’s die op dit moment worden uitgerold door het topinstituut en op welke wijze Dinalog deze programma’s het bedrijfsleven kunnen ondersteunen met subsidies en samenwerkingsverbanden met ketenpartners. "Windesheim bijvoorbeeld is een kennis dc waar MKB-bedrijven uit deze regio prima terecht kunnen met hun complexe logistieke vragen", aldus Douma.

 

Themadiscussie

De ontbijtsessie werd afgesloten met een discussie tussen de deelnemers aan de ontbijtsessie. Verdeeld over drie tafels werd gediscussieerd over de thema’s: ondernemen, competentieontwikkeling en onderzoek.

 

Zie ook het Dinalog-dossier voor meer ontbijtseminarverslagen.

 

Reageer op dit artikel