nieuws

Zeeland zet zich schrap voor logistiek

Warehousing

Onderwijs en ondernemers in Zeeland hebben gisteren beloofd elkaar op logistiek gebied zoveel mogelijk bij te staan. De opening van een Logistiek Opleidingscentrum Zeeland is daar een voorbode van. Hiermee is scholing en bijscholing voor de hele provincie binnen handbereik.

Zeeland zet zich schrap voor logistiek
Terneuzen haven

De Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland en het Logistiek Opleidingscentrum (LOC ) Zeeland in Terneuzen gaan de krachten bundelen. Concreet houdt de samenwerking op het gebied van onderwijs en ondernemerschap in dat beide partijen gebruik maken van elkaars netwerken, kennis en informatie over ontwikkelingen in de logistiek.Ter ondersteuning van elkaars activiteiten komen faciliteiten beschikbaar, bijvoorbeeld educatieruimte in het kader van seminars en informatie. 

Voorafgaand aan de officiële opening van het LOC organiseerde de KvK een seminar rond riskmanagement. Het centrum is een samenwerkingsverband tussen het Maritiem Instituut de Ruyter, De Ruyter Training & Consultancy en Zeeland Seaports en kost totaal zo’n één miljoen euro. Het LOC biedt opleidingen aan voor havenlogistieke medewerkers en verder veilig werken bij hijswerktuigen en heftrucks.

 

Meer dan alleen opleiden

Namens de KvK benadrukte directeur Rob van Renterghem het belang van de logistiek en van logistieke opleidingen voor bedrijven in Zeeland. "Logistieke processen worden complexer, technologische ontwikkelingen schrijden voort en alleen het vervoer van A naar B is niet meer voldoende. Het is dan ook belangrijk dat we de kennis laten meegroeien met de ontwikkelingen, of beter nog, dankzij de kennis juist nieuwe ontwikkelingen initiëren," aldus Van Renterghem.

Het Logistieke Opleidingscentrum Zeeland kan in dit kader volgens de KvK een belangrijke rol vervullen.

"Het LOC is meer dan alleen een opleidingeninstituut. Het kan de verbindende factor worden tussen

onderwijs, opleidingen en bedrijfsleven. Maar bijvoorbeeld ook naar het UWV."

 

Economisch belang van de logistiek

Van Renterghem benadrukte ook het economische belang van de logistiek voor Zeeland. Maar liefst

1.500 bedrijven zijn direct actief in de logistiek. Dit levert 9.000 arbeidsplaatsen op. Ondanks de

economisch zware tijd ziet de KvK voor de logistieke sector in Zeeland de komende jaren veel potentie. Echter het verzilveren van die potentie is geen vanzelfsprekendheid. De logistieke sector staat sterk onder druk. Er is grote concurrentie (zowel nationaal als internationaal), hoge brandstofkosten, kleine marges en een zeer onzekere conjunctuur. "Kennis kan dan het verschil maken",aldus Van Renterghem.

 

Meer over de opening bij Omroep Zeeland

Reageer op dit artikel