nieuws

Pon Fit krijgt medewerkers in beweging

Warehousing

Al vijf jaar lang werkt Pon – waaronder Pon Logistiek – aan een veelomvattend gezondheidsprogramma. Niet alleen om het ziekteverzuim terug te dringen, maar vooral om medewerkers fit te krijgen en te houden. Dat beleid begint aardig vruchten af te werpen. Tijdens een Logistiek Insight op 20 september vertelt Pon Logistiek alle ins en outs.

Pon Fit krijgt medewerkers in beweging
Pon Fit Logistiek Insight

Half juni hield Pon voor het eerst de ‘Pon Fit Highland Games’. Gekleed in Schotse kilts lieten 120 medewerkers zich van hun sterkste kant zien: touwtrekken, stenen werpen, zakken hooi verplaatsen. De verschillende teams streden om het hardst tegen elkaar. Drie maanden intensieve training was er aan vooraf gegaan. Drie maanden van verantwoord bewegen onder professionele begeleiding. Want daar draait het allemaal om.

 

Dankzij een breed zorgbeleid

Rik-Jan Modderkolk heeft het Pon Fit programma onder zijn beheer. "Mensen in de logistiek zijn moeilijk in beweging te krijgen. Niet dat ze niet willen, maar ze zijn niet zo overtuigd van het belang. Toch is het ons gelukt. En dat komt omdat we een omvangrijk beleid hebben ontwikkeld met doelgerichte interventies."

In dit beleid zijn onder meer concrete doelstellingen opgenomen voor de diverse aanbieders van zorg waar Pon mee werkt. Zilveren Kruis bijvoorbeeld als verzekeraar, maar ook de arbodienst, fysiotherapeuten en andere zorgleveranciers. De doelstellingen zijn van belang voor de medewerkers in de eerste plaats, maar natuurlijk ook voor Pon en voor de partijen waar Pon mee samenwerkt op dit gebied. Besparingen gaan deels terug in potjes, die weer nieuwe mogelijkheden openen.

 

Verminderen van zorgconsumptie

"Dat is de kern van ons beleid", zegt Modderkolk. "Blijven doorgaan in vernieuwing op dit gebied. We krijgen allemaal – zeker in de logistiek – te maken met vergrijzing en met leefstijlgerelateerde ziekten. Als mensen ziek worden, herstellen ze minder snel. Wij vinden dat je daar nu actie op moet ondernemen. Dat is goed voor de mensen zelf, maar het vergroot ook de continuïteit en aantrekkelijkheid van Pon als werkgever. Veel bedrijven zijn gefocust op het verlagen van ziekteverzuim. Wij denken in het verminderen van zorgconsumptie. Die omslag hebben we inmiddels gemaakt. Met de Highland games laten we zien dat het werkt, dat mensen willen trainen en dat anderen meedoen aan fietsprogramma of aan een stop-met-roken actie."

 

Bedrijfsbezoek, presentatie, discussie

Coaching bij het veranderen van levensstijl vanuit het bedrijf is het thema van de komende Logistiek Insight op dinsdag 20 september bij Pon Logistiek in Leusden. Die middag laat de Pon directie het bedrijf zien en vertellen p&o mensen van Pon over hun strategie en aanpak. De middag begint om 12.30 uur en eindigt met een borrel rond 17.30 uur.

Logistiek Insight is een serie bedrijfsbezoeken over HR-beleid in de logistiek. Initiatiefnemers zijn Tempo-Team, NDL/HIDC en Logistiek.nl. Deelname is gratis voor leidinggevenden in de logistiek en HR-functionarissen in een logistieke werkomgeving. U kunt zich hier aanmelden.

 

Lees hier meer over het Pon Fit programma

Reageer op dit artikel