nieuws

Het ontbreekt aan passie bij jonge medewerkers

Warehousing

Oudere chauffeurs en warehousemedewerkers hebben meer passie met het logistieke vak dan jonge mensen tot 25 jaar. Medewerkers van 50 jaar en ouder zien in ruime meerderheid graag nieuwe uitdagingen op zich afkomen. Bij de jonge mensen in het magazijn vindt de meerderheid het wel best zo. In de groep onder de 25 zegt amper een kwart ‘trots’ te zijn op wat ze doen.

Het ontbreekt aan passie bij jonge medewerkers
Logistics Labour Survey 2011 - Tempo-Team

Het effect van de diverse acties om het imago van het logistieke vak te verbeteren, is nog niet doorgedruppeld op de magazijnvloer. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd bij het lezen van het Logistics Labour Survey, dat Tempo-Team jaarlijks presenteert. Overigens hebben de meeste medewerkers geen weet van imagocampagnes gericht op het werk dat zij dagelijks doen.

 

Zorgen over verloop onder collega’s

Passie is er wel bij de werkgevers en bij de oudere medewerkers. Maar de laatste groep maakt zich nu echt zorgen over het verloop onder collega’s en of nieuwe medewerkers wel dezelfde passie kunnen opbrengen. Werkgevers zien het verloop niet als een probleem onder de vaste mensen, zeker niet onder chauffeurs. Ze hechten weinig belang aan open dagen voor de omgeving en aan wervingsacties onder het voorgezet onderwijs.

De veelvuldig aangekondigde krapte op de arbeidsmarkt doet lang niet overal opgeld. Een kwart van de ondervraagde werkgevers (ruim 450 deed mee met het onderzoek – naast ongeveer evenveel werknemers) ervaart nu al knelpunten of verwacht dat binnen afzienbare tijd.

 

Werkklimaat belangrijkste tevredenheidsfactor

Tempo-Team vreest dat nu de babyboomers massaal uitstromen, de ‘echte ambassadeurs van werken in de logistiek’ langzamerhand zullen verdwijnen. Branchemanager Ton Peters wijst op het belang van oudere werknemers – ook in de logistiek – die graag langer productief willen blijven en trots uitstralen.

"Daarom is juist nu een actief generatiemanagement van groot belang. Zorg voor de juiste balans en laat ouderen en jongeren samen werken. Zo dragen ouderen kennis en betrokkenheid over aan een jongere generatie en dat houdt hen ook gemotiveerd. Dat heeft een positief effect op het werkklimaat. Uit ons onderzoek blijkt dat een goed werkklimaat binnen het team als de belangrijkste arbeidsomstandigheid wordt gezien."

Pas daarna volgt het salaris, de manier van leidinggeven en financiële zekerheid. Werkgevers zien overigens wel het salaris als de belangrijkste ‘driver’ om nieuwe mensen aan te trekken.

 

Weer groei in tijdelijke contracten

Voor de uitzendorganisatie is het van belang om te weten hoe de flexschil zich ontwikkelt in de logistieke sector. In 2010 is behoorlijk ingeteerd op het aantal flexibele contracten. Voor dit jaar verwacht eenderde van de bedrijven weer een groei van het aantal tijdelijke contracten. De flexibiliteit in arbeidscontracten (al dan niet via uitzendbureaus) is in de logistiek al ver boven het gemiddelde in Nederland. Uitzendbureaus vormen bovendien het belangrijkste wervingskanaal. Tweederde van de ondervraagde werknemers is aan deze baan gekomen via een uitzendbureau.

 

Download hier het recent verschenen rapport LLS 2011

Reageer op dit artikel