nieuws

Eurindustrial brengt positieve eerste halfjaarcijfers

Warehousing

Onafhankelijk logistiek vastgoedbelegger Eurindustrial heeft het eerste halfjaar van 2011 een totaal beleggingsresultaat gerealiseerd van 451.000 euro. In de eerste helft van 2010 was het totaal beleggingsresultaat nog negatief met -/- 1.541.000 euro. De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille nam toe van tachtig procent in het eerste halfjaar van 2010 naar circa negentig procent de eerste helft van dit jaar.

Eurindustrial brengt positieve eerste halfjaarcijfers
Een van de wapenfeiten van Eurindustrial dit eerste halfjaar was het nieuwe tienjarig huurcontract met logistiek dienstverlener Tiemex in Zevenaar

De verbetering van het totale beleggingsresultaat was volgens Eurindustrial het gevolg van de invulling van het nieuwe strategische plan voor de periode van dit jaar tot 2015. De logistiek vastgoedbelegger wil deze periode vooral gebruiken om de eigen vastgoedportefeuille  te verbeteren, enerzijds door verhoging van de bezettingsgraad en anderzijds door verkoop en vervanging van minder courant logistiek vastgoed. Verder zijn uitbreiding van de bestaande vastgoedportefeuille, het aantrekken van nieuw eigen vermogen en het herijken van de financieringsstrategie belangrijke speerpunten in het plan.

 

Hoge bezettingsgraad

Door de deelverhuur (circa 11.266 vierkante meter) van het logistiek centrum in Venray nam de bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille toe van tachtig procent in het eerste halfjaar van 2010 naar circa negentig procent de eerste helft van dit jaar.

 

Contractverlengingen 

Andere wapenfeiten waren de deelverhuur van het distributiecentrum in Nuth (per 1 januari 2012), de 15-jarige contractverlenging met Sandd in Apeldoorn, het afsluiten van een , de contractverlenging met Océ in Venlo en tot slot de verkoop van twee objecten kort na de verslagperiode waarbij per saldo sprake is van een boekwinst.

 

Daling eigen vermogen

Door herwaardering van de vastgoedportefeuille daalde het belegd vermogen van 121.332.000 euro eind december 2010 naar 119.466.000 euro eind juni 2011. Het eigen vermogen van Eurindustrial (inclusief direct beleggingsresultaat en na het uitkeren van het dividend over 2010) daalde van 68.601.000 euro per 31 december 2010 naar 64.889.000 euro op 30 juni van dit jaar. Op die datum waren er 293.620 aandelen geplaatst, ten opzichte van 292.344 eind december 2010.

 

Lagere kosten

Het direct beleggingsresultaat over het eerste halfjaar 2011 bedroeg 2.317.000 euro terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 1.991.000 euro was. Deze stijging is met name het gevolg van de hogere bezettingsgraad en lagere kosten.

 

Hoger rendement

Eurindustrial verwacht dat ondanks de huidige onrust op de financiële markten de kans groot is dat er bij de pensioenfondsen en andere institutionele beleggers nog steeds geld beschikbaar is voor beleggingen in onder andere logistiek vastgoed. Met betrekking tot het resultaat per aandeel is het uitgangspunt van de onafhankelijk vastgoedbelegger dat er over dit boekjaar 2011 een direct rendement tussen de 6,5 procent en zeven procent per aandeel behaald kan worden.

 

Reageer op dit artikel