nieuws

Chemie-Pack Moerdijk is failliet

Warehousing

De rechtbank in Breda heeft het faillissement van Chemie-Pack in Moerdijk uitgesproken en een curator benoemd. Het faillissement was na de grote brand aangevraagd door het bedrijf zelf.

Chemie-Pack Moerdijk is failliet
Chemie-Pack

De totale schade van de brand die Chemie-Pack op 5 januari van dit jaar verwoestte, wordt geraamd op ruim 40 miljoen euro. De verzekering dekt bij lange na niet alle schade. Na de brand raakte de onderneming verwikkeld in rechtszaken rond de kosten van het opruimen van het bluswater en de omgeving. Omdat een faillissement dreigde, heeft het waterschap Brabantse Delta beslag laten leggen op een groot deel van het verzekeringsgeld. Het waterschap maakte na de grote brand bij het chemische bedrijf in Moerdijk de omgeving en het slootwater zelf schoon. Dat kostte het waterschap zo’n dertien miljoen euro.

 

Geldproblemen

Bij Chemie-Pack werkten ten tijde van de brand 42 mensen. De helft daarvan werd na de brand ontslagen in verband met geldproblemen. De bedrijfsactiviteiten werden in afgeslankte vorm voortgezet op een veel kleinere locatie in Oud-Gastel. De omzet van Chemie-Pack, die over 2010 nog 6,6 miljoen bedroeg, daalde na de brand met 90 procent. Eind april kondigde het bedrijf zelf al aan dat het rekeningen niet meer kon betalen en dat een faillisement nabij was. De rechtbank Breda heeft mr. Thijs Schraven van De Voort Advocaten/Mediators in Tilburg benoemd tot curator.

Reageer op dit artikel