nieuws

Kunststof transportbakken voor corrosiegevoelige producten

Warehousing

Corrosieve stoffen en gassen zoals bijv. zout, zwavelverbindingen, ozon en stikstofoxides veroorzaken corrosie bij daarvoor gevoelige metalen en elektrotechnische goederen die voor langere tijd worden opgeslagen of over zee worden getransporteerd.

Kunststof transportbakken voor corrosiegevoelige producten
SSI

Een alternatief voor productbehandeling is de gepatenteerde ‘Intercept technologie’. Deze is al 20 jaar geleden ontwikkeld voor bijzondere bescherming van nagenoeg alle materialen onder alle klimatologische omstandigheden en milieuinvloeden.

 

Kunststof bakken 

De bescherming bestaat uit hoog poreuze koperdeeltjes die in een polymeermatrix van de verpakking zijn ingebed. Deze reageren met de corrosieve gassen in de atmosfeer en neutraliseren die d.m.v. een permanente verbinding. Daardoor vindt er geen uitgassing van schadelijke stoffen of chemicaliën plaats. SSI Schäfer heeft deze ‘Intercept technologie’ nu voor het eerst toegepast bij de productie van kunststof opslag- en transportbakken. Deze bieden vooral metalen en elektronische componenten een betrouwbare bescherming tegen deze schadelijke effecten.

 

Voorheen

Ook hoge concentraties luchtvervuiling mogen van buitenaf niet inwerken op deze gevoelige producten.Ter voorkoming en bescherming ondergaan deze goederen doorgaans intensieve behandelingen met bij voorbeeld oliën, wassoorten, vacuümbescherming etc. om het contact met de corrosieve atmosfeer er omheen af te sluiten. Voor het gebruik moeten deze dan wederom worden ontdaan van deze preventieve beschermingsmaterialen, wat afgezien van de kosten, ook een hoge belasting is voor de werkomgeving.

Reageer op dit artikel