nieuws

Chemische logistiek is hetze meer dan zat

Warehousing

De bedrijven die verenigd zijn in de VNCW (Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven) zijn de hetze meer dan zat. Het predikaat ‘gevaarlijk’ lijkt steeds meer synoniem te staan voor ‘vrij schieten’.

Chemische logistiek is hetze meer dan zat
VNCW

‘Met name de lokale toezichthouders en de lokale politieke partijen spannen de kroon met het ongecontroleerd beschuldigen en kapot maken van bedrijven’, stelt VNCW-voorzitter Luciën J.C.M. Govaert.

   

De VNCW verzoekt de landelijke overheid direct in te grijpen.  Wanneer de chemische logistiek, die de functie van toeleverancier van tienduizenden winkels en industriële bedrijven vervult, niet beschermd wordt, kunnen de banen van vele honderdduizenden mensen op de tocht komen te staan. Dit nog los van de economische schade die landelijk wordt geleden, door het verdwijnen van een onmisbare schakel in de productieketen.

 

Misstanden

‘Logistieke bedrijven worden geconfronteerd met overheden die vergunningen intrekken onder het mom van ambtshalve wijzigingen en verbetering op het gebied van milieu, het houden van meerdere inspecties achter elkaar en door, bij het vinden van één afwijkend (ongevaarlijk) doosje tussen duizenden verpakkingen, vele tienduizenden euro’s boete te eisen. Het heeft niets meer te maken met veiligheid, maar alles met treiterpraktijken. Vaak gebeurt het onder aanvoering van lokale ‘groene’ partijen die normaal moeite hebben met het in het nieuws komen, maar nu hun kans schoon zien.’

 

Moerdijk

 Er wordt volgens de VNCW al enige jaren ‘gezocht’ naar overtredingen. ‘De gebeurtenis bij Moerdijk heeft daar een extra impuls aan gegeven. Door te zoeken naar overtredingen in het kader van de BRZO, kunnen rapporten gevuld worden en kan er later met de vinger gewezen worden. In de media resulteert dat in opsommingen van zogenaamde ‘overtredingen’ van de lokale bedrijven. Het gaat hierbij vaak helemaal nergens over maar kost de bedrijven veel geld. Dit gaat zonder meer ten koste van hoogwaardige arbeid in die bedrijven.’

 

Belemmering

‘Directie en management van chemisch logistieke bedrijven zijn meer en meer bezig met het ontvangen van ambtenaren, inspecteurs en certificeerders maar vooral bezig met het reageren op brieven en rapportages. Het belemmert een gezonde bedrijfsvoering, met als resultaat dat het juist ten koste gaat van de veiligheid. Eén van de leden reageert: ‘Als eindverantwoordelijke voor veiligheid binnen ons bedrijf kom ik niet meer toe aan het dagelijks lopen van veiligheidsronden. Ik ben bijna alleen maar bezig met het schrijven van  weerwoord op aantijgingen van de gemeente die kant nog wal raken. En dat alleen maar omdat men zichzelf in wil dekken als het een keer mis gaat. Je wordt er compleet radeloos van.’  

 

Illusie

‘De chemische logistiek is onmisbaar in Nederland’, stelt voorzitter Govaert. ‘In het kader van ‘gevaarlijk’ kunnen lokale overheden dan wel denken ‘liever niet in mijn gemeenten’, maar bedrijven zitten er vaak al tientallen jaren. Wanneer woonwijken naar bedrijfsterreinen toe worden gebouwd, kun je je afvragen of de huidige aanpak van gemeenten gerechtvaardigd is. Daarbij is het wegnemen van ieder gevaar in het leven een illusie. In de chemielogistiek hebben we te maken met goed opgeleide medewerkers die met een heftruck vaten met chemische stoffen in en uit vrachtwagens laden en in stellingen zetten. En hoewel het mensenwerk is, gaat het eigenlijk nooit mis dankzij jarenlange nadruk op opleidingen en grote investeringen in (werk)veiligheid. Onze leden maken werk van veiligheid en bouwen meerdere veiligheidsmechanismen in om rampen te voorkomen. Een beetje respect zou dan op zijn plaats zijn.’

Reageer op dit artikel