nieuws

Brand Moerdijk raakt chemiesector

Warehousing

Op industrieterrein Moerdijk ontstond woensdagmiddag een zeer grote brand bij Chemie-Pack. Het bedrijf was niet aangesloten bij de vereniging van Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven VNCW. VNCW-voorzitter Lucien Govaert vertelt hoe diep deze ramp de chemische warehousing sector treft.

Brand Moerdijk raakt chemiesector

Chemie-Pack werkt onder andere voor de chemische industrie, de rubberindustrie, de land- en tuinbouw, de offshore toelevering en de verfindustrie. Het bedrijf heeft sinds 1982 in Moerdijk een terrein van 20.000 vierkante meter in gebruik en vanaf 2006 een opslagloods voor ongeveer tweeduizend pallets. "Hoewel zij in grote hoeveelheden chemische stoffen in opslag hadden bestond hun kernactiviteit vooral uit het afvullen van stoffen", aldus Lucien Govaert. Enkele van onze leden lieten producten afvullen bij dit bedrijf en diverse van onze leden vullen zelf ook af. Dus raakt het ons op verschillende manieren."

 

Leermoment 

Het is nog onduidelijk hoe de brand bij chemiebedrijf is ontstaan.  "Onderzoek zal dat moeten uitwijzen", aldus Govaert. "Voor de chemische sector is het vooral een leermoment. Ook de brandbestrijders kunnen er hun voordeel mee doen", zegt Govaert. Om 0.15 uur donderdagochtend heeft de brandweer het sein ‘brand meester’ gegeven. De bestrijding van het vuur met een blusdeken van schuim is succesvol verlopen. Even bestond nog het gevaar dat een van de loodsen op het terrein die tot nog toe buiten schot gebleven was alsnog vlam zou vatten. De brandweer heeft dit weten te voorkomen door de loods nat te houden. Govaert: "Complimenten voor de brandweer, die een geweldige inzet toont."

 

Risico’s

Aan afvullen van chemische stoffen kleven flink wat meer risico’s dan aan stilstaande opslag. "Eén vonk kan bij het afvullen al genoeg zijn", aldus Govaert. Chemie-Pack was een, volgens het BRZO’99, zogenaamd VR- plichtig bedrijf. Dit betekent dat zij al haar scenario’s in kaart moet hebben gebracht. Binnen die scenario’s moet een bedrijf een set van LOD’s (Lines of Defense) in stelling hebben gebracht. Bij voorkeur zijn er meerdere LOD’s waardoor bij het falen van één LOD een ander LOD het overneemt.

 

Mensenwerk 

Afsluiters, scheiding van stoffen, vonkvrije materialen gebruiken, een brandbestrijdingssysteem, opleidingen. Het zijn volgens Govaert allemaal maatregelen die moeten voorkomen dat het die ene keer fout gaat. "Als mens en als massa willen we graag alle risico’s in ons leven uitbannen. Neemt niet weg dat fouten worden gemaakt en dus risico’s blijven bestaan. Veel handelingen blijven namelijk mensenwerk. Juist chemische bedrijven weten als geen ander dat het hun taak is risico’s terug te dringen en nemen hun specialisme serieus."

 

Snelle evacuatie

Naast op de sector heeft de brand ook veel impact op het milieu en de omwonenden. Gelukkig zijn slachtoffers uitgebleven.  "Waarschijnlijk dankzij een snelle evacuatie. Niet vergeten moet worden dat het vooral voor het bedrijf en de mensen die er werken vervelend is. Zij hebben hun werkomgeving waar ze wellicht jaren trouw hebben gewerkt in één vlammenzee zien opgaan." Veel persoonlijk leed en onrust is te lezen in de reacties op Twitter bij hashtag #brandmoerdijk.

 

Bedrijven ontruimd

In bepaalde regio’s wordt nog steeds geadviseerd niet onnodig naar buiten te gaan en contact met de grond te voorkomen. Er komt nog steeds rook vrij, maar de continue metingen laten nog altijd geen gevaarlijke concentraties giftige stoffen zien. Wel zijn acht naastgelegen bedrijven ontruimd omdat zij last hadden van te veel stank en irritatie door de brand.

  

Zeldzame blusmethode

De blusmethode met schuim die de brandweer in Moerdijk woensdag heeft gebruikt om het vuur in het chemische bedrijf Chemie-Pack onder controle te krijgen, wordt op deze schaal zelden toegepast. Dat meldde Ben Janssen, directeur van de gezamenlijke brandweer Rotterdamse haven en industriegebied donderdag. Op de brand in Moerdijk werd een zogenaamde schuimaanval geplaatst.

Het gebruik van een schuimlaag is volgens Janssen niet uniek. Het is volgens hem de enige methode voor de bestrijding van brandbare vloeistoffen. "Meestal is het oppervlak bij het gebruik van schuim vlak. Dat was in Moerdijk niet het geval", aldus de deskundige op het gebied van industriële branden. "Nu komt een grote brand zoals deze ook maar zelden voor. Maar de bestrijding met schuim op deze schaal is in Nederland lang geleden", herinnert hij zich.

Reageer op dit artikel