nieuws

Verbod op uitbreiding Vossenberg West II

Warehousing

De Raad van State heeft een streep gezet door het bestemmingsplan van logistiek park Vossenberg West II in Tilburg. Vooral bij bepaalde aannames van het geluidbeheerplan zet de Raad haar vraagtekens. Het besluit is een tegenvaller voor de gemeente Tilburg die al vergevorderd was met een paar grote bedrijven voor vestiging op dit bedrijvenpark.

Verbod op uitbreiding Vossenberg West II
Op Vossenberg West II wil de gemeente Tilburg in de toekomst ook een barge terminal bouwen

De uitspraak van de Raad van State heeft volgens wethouder Joost Möller (Ruimtelijke Ordening) grote financiële en economische consequenties. "Ik ben echt verbijsterd. In haar betoog onderschrijft de Raad van State de behoefte aan nieuwe bedrijfslocaties en ook de containerterminal (zie artist impression) wordt niet ter discussie gesteld. De vraag naar grootschalige logistiek georiënteerde kavels is, ondanks de economische crisis, groot in Tilburg."

 

Nieuwe bedrijvigheid

De gemeente was met een paar grote bedrijven al in vergevorderde onderhandelingen tot de verkoop van bedrijfsgrond. Deze nieuwe bedrijven zouden de stad Tilburg economisch mindere tijd veel nieuwe arbeidsplaatsen opleveren", aldus wethouder Möller.

 

Bestemminsplanprocedure

Vossenberg West II is een beoogde afronding van het logistiek bedrijvenpark Vossenberg met 80 hectare extra beschikbare grond aan de westkant van logistieke hotspot Tilburg. De Raad van State heeft vraagtekens gezet bij bepaalde uitgangspunten van het geluidbeheerplan. Bij de aanvraag van een milieuvergunning wordt deze getoetst aan het geluidbeheerplan. De uitspraak stelt dat dit plan moet worden geïntegreerd in het bestemmingsplan. Dit houdt in dat de bestemmingsplanprocedure opnieuw moet worden doorlopen.

 

Energieneutraal bedrijventerrein

De gemeente Tilburg heeft grote ambities met Vossenberg West II dat het eerste energieneutrale logistieke bedrijvenpark moet worden. In de plannen van de gemeente moet Vossenberg West II plaats gaan bieden aan grootschalige en gemengde industriële bedrijven. Dit zijn vooral bedrijven in de milieucategorie 3,4, en 5, transportbedrijven en logistiek dienstverleners.

 

Overaanbod dc’s

Overigens kampt deze logistieke hotspot, net als de hotspots West-Brabant en Venlo-Venray, op dit moment met een grote voorraad aan leegstaande distributiecentra. Zo wist DTZ Zadelhoff onlangs nog te melden dat Tilburg op dit moment in totaal 1,2 miljoen vierkante meter distributieruimte op voorraad heeft, waarvan 159.000 vierkante meter (13,2%, red.) leegstaat. "De dynamiek in opname is laag als je nagaat dat in Tilburg dit jaar maar één transactie is genoteerd. Het is dan ook niet verantwoord dat deze gemeente wel 80 hectare grond bouwrijp maakt voor logistieke doeleinden". aldus Gerwin Vos onlangs bij de prestentatie van het logistiek vastgoed marktrapport van DTZ getiteld Seinen op Groen.   

 

 

Reageer op dit artikel