nieuws

Clusters LogiXperience werken plannen uit

Warehousing

De drie clusters binnen het LogiXperience initiatief zijn volop bezig met het uitwerken van concrete demonstratieplannen. Inmiddels is ook een klankbordgroep geïnstalleerd om er voor te zorgen, dat het resultaat beantwoordt aan de hooggespannen verwachtingen, die binnen Dinalog worden gesteld.

Clusters LogiXperience werken plannen uit
Jeff van Hek, LogiXperience

Initiatiefnemer Jeff van Hek weet de ogen van de logistieke sector op zich gericht. Er is een overeenkomst met het topinstituut Dinalog en de beoogde Supply Chain Campus. Het wachten is nog op de juridische afronding. Doel is om naast het initiëren van internationaal toponderzoek op dezelfde plek in Breda ruimte te maken voor demonstratiefaciliteiten voor het logistieke MKB en voor de onderwijswereld. Binnen twee jaar moet LogiXperience als één van de eerste bewoners van de campus langs de A16 up-and-running zijn.

 

Innovatie voor niet-multinationals

Om dat bereiken organiseert Van Hek, samen met Mari van Kuijk (Groenewout), regelmatig update sessies om de betrokken partners (inmiddels meer dan veertig) bij te praten en aan te sporen tot concrete acties. Donderdag zaten de partners bij elkaar in het gebouw van verladersorganisatie EVO, die zich inmiddels ook heeft verbonden aan het initiatief.

Van Hek: "De partijen hier zijn over het algemeen MKB-ers die groot willen worden. Met elkaar kunnen we voldoen aan de eisen, die Dinalog stelt ten aanzien van logistieke innovatie. Bovendien hebben we een uniek concept waar ook andere bedrijven dan alleen multinationals van kunnen profiteren, net als het regulier onderwijs. De verschillende demonstratieconcepten moeten passen in één grote belevenisroute, die de bezoekers straks gaan afleggen."

 

Platform met ‘best practices’

LogiXperience concentreert zich – op aangeven van Dinalog – op drie clusters. Dat zijn supply chains, transportmodaliteiten en warehousing/production. Voor het laatste cluster was veel belangstelling vanuit de markt, zodat daar twee werkgroepen mee aan de slag zijn gegaan.

Elke werkgroep denkt na over het bezoekersprofiel en is aan de slag met het samenstellen van een lijst praktijkcases. Dat moet zich vertalen in een platform, waarin voor ieder bedrijf in iedere relevante branche ‘best practices’ te vinden zijn. Eind maart verwacht Van Hek de oplevering van de demonstratieconcepten. Deze maand nog krijgen de clusters een terugkoppeling van een recent ingestelde klankbordgroep onder leiding van Peter van der Meij.

 

‘State of the art’ technologie

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het onderwijs en de brancheorganisaties. Zij toetsen de voorstellen op innovatief vermogen en toegankelijkheid voor hun achterban.

Van der Meij legde de lat meteen maar zo hoog mogelijk. "We verwachten ‘top of the bill’ materiaal, omdat Dinalog een topinstituut wil zijn. Het kan niet zo zijn dat partners maar wat blijven hangen. Ze zullen ‘state of the art’ technologie moeten laten zien."

Reageer op dit artikel