nieuws

Logistiek Park Moerdijk krijgt interne baan naar haven

Warehousing

Toekomstige bovenregionale bedrijventerreinen zoals het Logistiek Park Moerdijk (LPM) moeten bij voorkeur per spoor en via het water bereikbaar worden. Ook moet gekeken worden naar een afgesloten baan die LPM straks verbindt met de haven van Moerdijk.

Logistiek Park Moerdijk krijgt interne baan naar haven
Het toekomstige Logistiek Park Moerdijk krijgt een afgesloten baan die in verbinding staat met de haven van Moerdijk

Dit plan wordt deze week gepresenteerd in de door 19 West-Brabantse gemeenten opgestelde Visie Goederenvervoer voor de komende twintig jaar. De mobiliteitswethouders van die gemeenten hebben in die visie uitgesproken dat ze ‘duurzaam goederenvervoer in en door West-Brabant willen bewerkstelligen’.

 

Kernwoord multimodaal

Bundeling van goederenstromen en multimodaliteit moeten het vervoer een duurzaam karakter geven om het vrachtverkeer over de weg bij toenemende bedrijvigheid niet evenredig te laten groeien. Multimodaal is het kernwoord bij de beleidsbepalers in West-Brabant. Het gaat daarbij om goederenstromen via water, buis of per spoor.

 

Interne baan

Bij het Logistiek Park Moerdijk zijn die mogelijkheden weliswaar beperkt, maar gemeente en provincie denken dat te pareren met de aanleg van een interne baan. Deze weg is afgescheiden van het openbare wegennnet en koppelt het 160 hectare grote logistieke bedrijvenpark aan de zeehaven Moerdijk en het nieuwe railservicecentrum.

 

Shuttledienst

Een speciale shuttledienst met elektronische transportmidddelen tussen LPM en de zeehaven wordt nog onderzocht.

 

Reageer op dit artikel