nieuws

Lelystad en Haven Amsterdam willen een multimodaal bedrijvenpark

Warehousing

Bedrijventerrein Flevokust moet de naam worden van een nieuw logistiek park die Haven Amsterdam, de gemeente Lelystad en een vastgoedontwikkelaar uit Drachten willen aanleggen binnen de gemeentegrenzen van Lelystad. Op het 15 hectare grote terrein moet in de toekomst een multimodaal bedrijventerrein verrijzen.

Lelystad en Haven Amsterdam willen een multimodaal bedrijvenpark
Haven amsterdam, de gemeente lelystad en van der wiel planontwikkeling uit drachten hebben besloten samenwerking bij aanleg exploitatie een logistiek bedrijventerrein in lelystad, te onde

Wethouder Economische Zaken Lelystad Jop Fackeldey, wethouder Freek Ossel van Haven Amsterdam en Westpoort, directeur Haven Amsterdam Dertje Meijer en directeur Van der Wiel Planontwikkeling Arjen van der Schaaf hebben voor de aanleg van logistiek park Flevokust gisteravond een intentieverklaring ondertekend.

 

Multimodale ontsluiting

Het gaat om een multimodaal bedrijventerrein, dat via water wordt ontsloten door kades en kadeterreinen van circa 15 hectare, centraal in Nederland, gelegen aan doorgaande vaarroutes. Het terrein wordt in de toekomst ontsloten voor vervoer via weg, rail, water en door de lucht.

 

Duurzaamheid stimuleren

Lelystad, Haven Amsterdam en de betrokken projectontwikkelaar zien de ontwikkeling van dit bedrijventerrein met overslagpunt als een bijdrage aan het stimuleren van het duurzaam bereikbaar houden van bedrijventerreinen in en om de Randstad.

 

Pieken in de bereikbaarheid

Op dit moment worden veel goederen via de weg van en naar met name de Randstad vervoerd met als gevolg congestie. De realisatie van een logistiek centrum in Lelystad moet zorgen voor een verschuiving van transport over de weg naar vervoer over het water en het spoor. Het terrein met overslagvoorzieningen moet daarmee straks een bijdrage leveren aan een duurzame bereikbaarheid voor de handel en industrie in Lelystad. Daarmee is het een belangrijke bouwsteen in het duurzame bereikbaarheidsplan in het kader van het programma Pieken in de Bereikbaarheid.

 

Planstudie

De drie partijen hebben gisteren, dinsdag 12 oktober, een intentieverklaring getekend. Daarin is afgesproken dat Haven Amsterdam en Van der Wiel nu samen binnen een jaar een planstudie verrichten en een business case opstellen. Als daaruit de haalbaarheid en de vereiste rentabiliteit blijken, zal het plan aan de gemeenten worden voorgelegd voor verdere besluitvorming en het starten van publiekrechtelijke procedures voor vergunningverlening.

 

Nauwe samenwerking

Vastgoedontwikkelaar Van der Wiel heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen tot dit plan. De gemeente Lelystad werkt daarbij mee aan de realisatie. Haven Amsterdam is al enige tijd betrokken bij het voorbereiden van mogelijkheden om bedrijventerreinen in de provincie Flevoland te verbinden met vervoer over water. Dit leidde in 2009 tot een nauwere samenwerking in het project Flevokust. Haven Amsterdam ziet dit project volgens eigen zeggen als uitvoering van de strategie op het gebied van duurzaamheid en samenwerking in de vervoersketen in het achterland.

Reageer op dit artikel