nieuws

Logistiek Park Moerdijk wil maximale duurzaamheid

Warehousing

De gemeenteraad van Moerdijk heeft vorige week een presentatie gekregen hoe het toekomstige Logistiek Park Moerdijk (LPM) eruit komt te zien. Volgens de opstellers van de ruimtelijke ontwerpschets moet dit omstreden logistieke bedrijvenpark een voorbeeld worden voor andere bedrijventerreinen op het gebied van duurzaamheid.

Logistiek Park Moerdijk wil maximale duurzaamheid
Artist impression van het toekomstige Logistiek Park Moerdijk gelegen in de oksel van de A16 en À17

De provincie Noord-Brabant heeft stedenbouwkundige ontwerpbureau Studio Marco Vermeulen uit Rotterdam en de Grontmij het ruimtelijk ontwerp laten maken van het 190 hectare grote Logistiek Park Moerdijk dat komt te liggen in de oksel van de snelwegen A16 en A17. Uitgangspunt bij het ontwerp is de vorming van een van de meest duurzame bedrijventerreinen van Nederland.

 

VAL-activiteiten

Zodra LPM bouwrijp is gemaakt, kunnen grootschalige logistieke bedrijven zich er vestigen meldt BN/De Stem. Het gaat om verladers en logistiek dienstverleners die zich richten op Value Added Logistics. Anders dan bij reguliere op- en overslagbedrijven komt er bij de verwerking van producten bij deze logistieke ondernemingen veel arbeid te pas. Aan hoeveel bedrijven het LPM straks ruimte biedt, hangt af van de behoefte. De minimale kavelgrootte is vijf hectare. Kleinere bedrijven kunnen zich vestigen, mits ze gebruik maken van transport via het diepe vaarwater van zeehaven Moerdijk.

 

Protest

De plannen voor de aanleg van LPM stuitten overigens van meet af aan op veel protest vanuit burgerbevolking van Moerdijk. Ook veegde eind vorig jaar een kritisch intern rapport van het Havenschap Moerdijk de vloer aan met de financiële onderbouwing van het project in logistieke hotspot West-Brabant.

 

Maximale duurzaamheid

Stedenbouwkundige Vermeulen presenteerde vorige week zijn plannen aan de gemeenteraad van Moerdijk. Hij verwacht maximale duurzaamheid te bereiken door meervoudig en innovatief ruimtegebruik en een groene omlijsting van het LPM. Over de indeling is de ontwerper duidelijk: gestapelde en geclusterde rechthoekige bedrijfspanden, groenstroken en waterpartijen met daarbij een robuuste extra bomenrij. Aan de noordoostkant van het toekomstige logistieke park is een groene afscheiding niet wenselijk. Zo behouden de bedrijven tegen de snelweg hun zichtlocaties.

 

Gebruik restwarmte

De verbindingen met het bestaande industrieterrein vormen een belangrijk duurzaamheidsaspect. Zo zullen de logistieke bedrijven gebruik maken van de restwarmte van Moerdijk I en komt er een interne autobaan tussen beide terreinen. Deze baan moet het sluipverkeer en verdere filevorming op de A17 en A16 voorkomen.

 

Hoogbouw dc’s

Om de 190 hectare optimaal te benutten wordt compact en gestapeld gebouwd. Een maximale hoogtegrens van de distributiecentra is in het programma van eisen niet opgenomen. Het vooruitzicht van veertig meter hoge dc’s leverde Vermeulen de meeste raadskritiek op.

 

Bestemmingsplan

De provincie Noord-Brabant stelt als opdrachtgever uiteindelijk het inpassingsplan (lees: bestemmingsplan) op. De provincie is regisseur van het project samen met Moerdijk en het Havenschap Moerdijk, met de Grontmij en het Waterschap als projectpartners.

 

Reageer op dit artikel