nieuws

Verpakkingsrichtlijn PGS 15 weer actueel

Warehousing

Een concept van de geactualiseerde PGS 15 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’ is beschikbaar voor commentaar. Het betreft een gedeeltelijke actualisatie. Bepaalde stukken in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen zijn herzien. De PGS 15 omschrijft de toe te passen voorzieningen in geval van tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen.

Verpakkingsrichtlijn PGS 15 weer actueel
Werken met PGS 15

Het PGS team heeft met de actualisatie het initiatief genomen om aan de tijdelijke opslag (overslag en cross-docking) van gevaarlijke stoffen een apart hoofdstuk te wijden (hoofdstuk 10). In de huidige PGS 15 wordt nog verwezen naar het ‘Besluit opslag en transportbedrijven’. Dit Besluit bestaat inmiddels niet meer. 

 

Commentaar

De geactualiseerde PGS 15 vervangt de huidige PGS 15 uit juni 2005 en de daarop volgende wijzingen. Het concept van PGS 15 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Belanghebbenden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS Projectbureau. Commentaren die worden ingediend op stukken tekst die niet zijn aangepast, worden bewaard tot een volgende volledige actualisatie. Het commentaar wordt besproken in het PGS 15 team. Na goedkeuring door de PGS Programmaraad en vrijgeven van de geactualiseerde PGS door het Directeuren Overleg Externe Veiligheid is de verwachting dat een nieuwe versie van PGS 15 begin 2011 wordt gepubliceerd.

 

Download

Download hier een concept van PGS 15. Reageren met de commentaartabel kan tot uiterlijk 5 november via pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

 

Bron: http://www.gevaarlijke-lading.nl/

Reageer op dit artikel