nieuws

Verpaupering logistiek vastgoed groot probleem

Warehousing

De verpaupering van bedrijfsterreinen in Nederland vormt een veel groter probleem dan het huidige overaanbod op de logistieke vastgoedmarkt, aldus Gerwin Vos, hoofd afdeling Logistics van DTZ Zadelhoff in een gesprek met Dow Jones. Ook benadrukt Vos dat de logistiek vastgoedmarkt nog altijd ‘broos’ is.

Verpaupering logistiek vastgoed groot probleem
Gerwin Vos, hoofd afdeling Logistics van DTZ Zadelhoff: 'De logistiek vastgoedmarkt absorbeert heel erg weinig.'

De grote vraag op dit moment is volgens Vos of de logistieke vastgoedmarkt naar dezelfde problematiek als de leegstand op de kantorenmarkt neigt. "Waarbij de enorme verpaupering en veroudering van logistieke bedrijfsterreinen een veel groter probleem is dan het huidige overaanbod, zonder dat iemand daar een fatsoenlijk antwoord op heeft", aldus Vos in het gesprek met Dow Jones.

 

Inventariseren markt

De vastgoedspecialist meldt vanuit het Ministerie van Economische Zaken dientengevolge reeds het verzoek te hebben ontvangen om de logistieke vastgoedmarkt in kaart te brengen.

 

Betere balans

Hoewel de problemen volgens Vos niet dermate groot zijn als op de Nederlandse kantorenmarkt, moet er de komende jaren wel gewerkt worden aan een goede balans om te voorkomen dat het dezelfde richting opgaat.

 

Beperken gronduitgifte

Het advies van de vastgoedmakelaar aan gemeentelijke en regionale overheden, maar ook aan Den Haag is dat de markt er baat bij heeft als op een afgewogen manier met gronduitgifte wordt omgegaan en slechts een beperkt aantal gebieden met een distributiebestemming worden aangewezen.

"Je ziet dat daar waar sprake is van concentratie van ontwikkeling, met daaromheen een goede infrastructuur, waarbij het wegennet op orde is in combinatie met water- en railtransport, de markt stabiel is", aldus Vos. "Dit geeft wat mij betreft een betere balans, dan dat iedere stad en ieder dorp zijn eigen bedrijventerrein en logistieke gebied heeft, wat over het algemeen niet garant staat voor een goede toekomst. Je ziet vaak dat juist deze gebouwen, in het geval van leegstand, lange tijd onder de markt blijven bungelen en minder snel worden opgenomen dan in concentratiegebieden", aldus Vos in het interview met Dow Jones afgelopen vrijdag..

Laag opnameniveau

Naast de verpaupering van het logistiek vastgoed, worstelt de distributiesector onder andere met de naweeën van de economische crisis en vraagstukken als centralisatie of decentralisatie van de sector.

Concreet is halverwege 2010 op de logistieke vastgoedmarkt nog steeds sprake van een laag opnameniveau. In de eerste zes maanden van 2010 werd in totaal 160.000 vierkante meter aan logistiek vastgoed in gebruik genomen. Daar tegenover staat een leegstand van pakweg 1,8 miljoen vierkante meter, ofwel 12 procent tot 15 procent van het totale aanbod van ongeveer 14 tot 15 miljoen vierkante meter.

Vos benadrukt tevens dat de huurprijzen neerwaarts zijn aangepast en grote incentives worden geboden om partijen te verleiden, waarbij nieuwe huurders al naar gelang de looptijd van het overeengekomen huurcontract bijvoorbeeld de eerste paar maanden geen huur hoeven te betalen. "Maar de markt absorbeert heel erg weinig", aldus Vos.

 

Stabilisatie markt

Zo rapporteerde Prologis European Properties nv (PEPR), het grootste logistieke vastgoedfonds in Europa, over het eerste kwartaal van dit jaar een daling van de gemiddelde huurprijs met 11 procent. Tevens meldde de logistiek vastgoedontwikkelaar voor dit jaar een stabilisatie van de logistieke vastgoedmarkt te voorzien en niet zozeer een herstel.

 

Toename transacties

Vos benadrukt dat, in de wetenschap dat de gemiddelde tijd die verstrijkt alvorens een transactie wordt afgesloten drie tot zes maanden is, pas in het najaar van dit jaar een toename in het aantal transacties verwacht zou kunnen worden. Vos deed deze voorspelling overigens ook eerder dit jaar in een rondetafel interview in Logistiek Magazine. "Als de intensiteit van belangstelling zich echter vertaalt in transacties, dan kan het jaar nog wel eens redelijk goed worden", benadrukt Vos echter.

 

Broze markt

"Bovendien weten we dat in de tweede helft van het jaar vrijwel altijd sprake is van een hoger opnameniveau, met name in het vierde kwartaal, dus dat geeft moed. Het blijft echter moeilijk voorspellen. Enerzijds lijkt sprake van een economisch herstel, maar anderzijds blijkt uit macro-cijfers dat de markt nog steeds broos is", aldus Vos.

 

Rapport CBRE

Lees ook het vorige week verschenen rapport Market View Dutch Logistics van vastgoedadviseur CB Richard Ellis met daarin de laatste kwartaalcijfers van de logistiek vastgoedmarkt over H1 2010.

Reageer op dit artikel