nieuws

Magazijnen gevaarlijke stoffen blijven onveilig

Warehousing

Ondanks aandringen van de VROM-Inspectie blijken de milieuvergunningen voor opslagplaatsen met grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen nog steeds van onvoldoende kwaliteit. Provincies en gemeenten hebben tot deze zomer om de brandveiligheid op orde te brengen, meldt vakblad Handhaving.

Magazijnen gevaarlijke stoffen blijven onveilig
Milieuvergunningen voor opslagplaatsen met grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen zijn nog steeds van onvoldoende kwaliteit stelt VROM-inspectie

Tristan de Rijk, senior vergunningverlener bij de Regionale Milieudienst West- Brabant (RMD), zegt in Handhaving, dat het lastig is om te achterhalen welke chemicaliën met welk type automatisch brandbeveiligingssysteem geblust kunnen worden.
  

De Rijk werkt mee aan het project ‘Brandveiligheid in de regio’, waarin de RMD alle milieuvergunningen van grote opslagplaatsen met verpakte gevaarlijke stoffen tegen het licht houdt. De inventarisatie wijst uit dat de meeste milieuvergunningen voldoen aan de aanbevelingen van de VROM-Inspectie.

 

Voortschrijdend inzicht
"Wij hanteren dezelfde controlelijst die de VROM-Inspectie vorig jaar heeft gebruikt in haar onderzoek ‘Geen garantie op brandveiligheid’. Een enkele vergunning blijkt die toets niet volledig te doorstaan", geeft De Rijk aan. "Dat komt door voortschrijdend inzicht en veranderde regelgeving. Regelmatig verschijnen bijvoorbeeld errata van PGS 15. Niet alle wijzigingen zijn altijd even relevant voor onze bedrijven of ze hebben op dat moment minder prioriteit."

 

Database
De onlangs gelanceerde database Chemiebank.nl is volgens De Rijk een stap in de goede richting, maar bevat nog te weinig stoffen. Het succes is afhankelijk van de bereidheid bij bedrijven om hun, vaak dure, stoftesten openbaar te maken.

 

Reageer op dit artikel