nieuws

LogiMore geeft grip op het magazijn

Warehousing

Logitrade introduceert LogiMore, een modulair softwareprogramma dat de logistieke professional meer grip geeft op het magazijn. LogiMore bestaat uit een basismodule en een aantal uitbreidingsformules, om op maat te kunnen inspelen op de behoeften binnen een specifieke organisatie.

LogiMore geeft grip op het magazijn
LogiMore

Het programma van Logitrade is geen WMS, maar een modulair applicatieprogramma, dat de diverse stappen in de goederenafhandeling optimaal op elkaar laat aansluiten.

   

Basismodule
De basismodule bevat, naast de database structuur die het uitgangspunt vormt voor het pakket, ook een communicatiefunctionaliteit met de al aanwezige software (waar onder een ERP-pakket of boekhoudpakket). Deze al aanwezige software hoeft hiervoor niet te worden aangepast. De basismodule kan ook communiceren met diverse soorten hardware, zoals scanners (ScanWatch), batchpickkar (Scango-Cart) of Put-to-Light modules.Dit gebeurt door middel van WLAN of Bluetooth.

  

Uitbreidingsmodules

Bovenop de basismodules kan een groot aantal uitbreidingsmodules worden toegepast. De acties en transacties die hierdoor worden aangestuurd, worden eenduidig vastgelegd, zodat ze beschikbaar blijven voor allerlei rapportages. Bij de uitbreidingsmodules valt te denken aan bijvoorbeeld een Inslagmodule, waarbij de voorraad per magazijnlocatie wordt geadministreerd; een Replenishmentmodule, waarbij op basis van vast te stellen regels de grijplocaties aangevuld worden vanuit de bulk; of een module Wave indeling, waarbij door verschillende orders, eventueel van verschillende klanten, samen te voegen en tegelijkertijd te picken én te sorteren het pickproces vele malen efficiënter wordt.

  

De module Batch indeling maakt het pickproces vele malen efficiënter, door verschillende orders eventueel van verschillende klanten samen te voegen en

tegelijkertijd te picken. Het sorteren naar de verschillende orders/klanten vindt in een later stadium plaats. De module Magazijnspiegel zorgt ervoor dat de magazijnruimte beter kan worden benut, door een optimaal gebruik van de beschikbare

ruimte. Door producten beter te positioneren in de beschikbare opslagmiddelen zal de operatie soepeler verlopen. 

Reageer op dit artikel