nieuws

TNO: ‘Mainports zijn logistieke hotspots van Nederland

Warehousing

Niet de regio’s West-Brabant en Venlo, maar mainports Rotterdam en Schiphol leveren de belangrijkste bijdrage aan de internationale logistieke concurrentiekracht van Nederland. Dat beweert TNO in eenonderzoek waarbij de mainports op de nummers 1 en 2 staan op de ranglijst van logistieke hotspots.

TNO: ‘Mainports zijn logistieke hotspots van Nederland
Europoort

Mainports Rotterdam en Schiphol vormen in het kwantitatieve onderzoeksbenadering van TNO de spil in het netwerk van logistieke regio’s in Nederland, dat overzeese herkomsten en Europese bestemmingen verbindt. De regio’s Groot-Rijnmond en Groot-Amsterdam steken stel het onderzoek met kop en schouders uit boven de concurrentie als het gaat om logistieke regio’s van nationaal belang.

 

Top 5

De top 5 van logistieke hot spots van nationaal belang zoals opgesteld door TNO zijn:

1. Groot-Rijnmond

2. Groot-Amsterdam,

3. West Noord-Brabant

4. Noord-Limburg

5. Noordoost Noord-Brabant

 

Zeehaven belangrijk

Opvallend is dat bij de top drie in iedere regio een zeehaven terug te vinden is, namelijk de Rotterdamse haven, de Amsterdamse haven en de haven van Moerdijk in West-Brabant. De aanwezigheid van een zeehaven levert een grote overslag van goederen op, wat de vestiging van andere logistieke activiteiten aantrekkelijk maakt.

 

Nadelen mainports

Nadeel van de ‘TNO-hotspots’ en dat blijkt ook uit het kwalitatieve logistieke hotspot-onderzoek dat Logistiek jaarlijks houdt, is dat de grondkosten in de mainports veelal hoog zijn en dat de congestiegevoeligheid veel bedrijven ervan weerhoudt om zich hier te vestigen. 

 

Topinstituut

De eerstvolgende achterlandregio na de twee mainports is volgens het TNO-onderzoek West (Noord)-Brabant, die het afgelopen jaar en in 2008 de ranking van de Logistieke kaart van Nederland aanvoerde. De Rijksoverheid investeert in deze hotspot door het opzetten van het Logistiek Topinstituut in Breda. Verder zijn er verschillende nationale distributieregio’s te vinden in de top 10, waaronder Utrecht op plaats 6 en Zuidoost Zuid-Holland op plaats 8. De top-10 logistieke hot spots omvat daarmee mainports, achterlandregio’s en nationale distributieregio’s. Hiermee vormt de ranglijst een staalkaart van de logistieke activiteiten in Nederland.

 

Quick scan 

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Verkeer en Waterstaat maakte TNO een quickscan van het Nederlandse netwerk van logistieke hotspots die van nationaal belang zijn. Op basis van tien kwantitatieve criteria, onder andere op het gebied van ruimte, werkgelegenheid en weginfrastructuur, zijn de hotspots op hun bijdrage aan logistiek Nederland gewogen. Het belang van de logistieke bedrijvigheid voor de Nederlandse economie is groot. Zo heeft TNO in 2008 berekend dat de sector het jaar daarvoor ruim 40 miljard euro aan toegevoegde waarde en 750.000 arbeidsplaatsen opleverde. Dit is ruim 8 procent van de totale toegevoegde waarde en werkgelegenheid in Nederland dat jaar.

 

Hotspot definitie 

Een logistieke hotspot is een regio met een sterk cluster van bedrijven met een (inter)nationaal onderscheidende logistieke activiteiten. Deze clusters zijn geconcentreerd op logistieke parken met goede ondersteunende fysieke infrastructuur en aanverwante logistieke supportdiensten.

 

 

Reageer op dit artikel