nieuws

“Laat uitgifte van grond over aan de markt”

Warehousing

Marktpartijen met een commerciële focus zijn beter in staat om grond beschikbaar te stellen voor logistieke bedrijvigheid dan gemeenten. Dat zei prof. dr. Peter de Langen (37) op de TU Eindhoven. Ook pleit hij voor ‘prijsvechters’ in de rederijwereld en andere businessmodellen in het intermodaal transport.

“Laat uitgifte van grond over aan de markt”
xx

Afgelopen vrijdag hield De Langen zijn inaugurele rede. Een jaar geleden werd hij benoemd als deeltijd hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU/e. Dit weekend vloog hij naar Brazilië voor zijn werkgever het Havenbedrijf Rotterdam. Hij reageert telefonisch op een mooie bijeenkomst in Eindhoven.

 

Fresh Park Venlo goed voorbeeld

"Het verhaal van Jan Vostermans over Fresh Park Venlo past precies in wat ik heb willen betogen. Volgens mij is deze case uniek. Hier voert een commerciële partij de exploitatie van grond voor logistieke activiteit. Meestal zijn het gemeenten, die dit doen. Soms publiek/private samenwerkingsverbanden. Het heeft niet zoveel zin als bijvoorbeeld Eindhoven, Helmond en Veghel los van elkaar bedrijven aantrekken. Het gemeentelijk niveau is te laag. Het moet over gemeentegrenzen heen gebeuren. Gemeenten zien dat zelf ook wel. In een goed samenwerkingsverband is de kans van slagen groter. Ontwikkelingsmaatschappijen als BOM en Rewin hebben dit goed opgepakt. Je moet de markt kennen en laten beslissen."

 

Prijsvechters in containerlogistiek

"Het andere verhaal afgelopen vrijdag kwam van ECT. Ook dat sluit aan bij een lijn in mijn inaugurele rede. Voorheen leverde ECT alleen dienst. Nu met het concept van ‘extended gate’ zie je andere business modellen ontstaan, waar goed over na is gedacht. ECT werkt aan organisatorische innovatie. Daar mogen andere partijen in het intermodaal transport best een voorbeeld aan nemen. Ik kan me voorstellen, dat net als in de luchtvaartsector er ruimte komt voor echte prijsvechters. Bedrijven die niet het managen van de complete containerlogistiek verzorgen, maar alleen slots kopen. Als verlader moet je zelf de container regelen, maar je ben dan wel veel goedkoper uit. Ik voorzie meer dynamiek in business modellen en daar wil ik graag als wetenschapper onderzoek naar doen."

Reageer op dit artikel