nieuws

Overheid publiceert MIA/Vamil milieulijsten 2010

Warehousing

Ondernemers kunnen in 2010 weer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Op de lijst staan alle investeringen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil.

Overheid publiceert MIA/Vamil milieulijsten 2010
MIA Vamil

De Milieulijst 2010 biedt onder andere nieuwe voordelen voor duurzaam vervoer over het water. Ondernemers die investeren in duurzaam vervoer over de weg kunnen al enige tijd gebruik maken van MIA/Vamil voordelen. De Milieulijst 2010 is op 21 december 2009 gepubliceerd in de Staatscourant.
   

Intern transport
Voor wat betreft intern transportmaterieel staan onder andere ook geluid- en emissiearme vorkheftrucks op de milieulijst (code D5200). Het hydraulisch systeem moet dan bij aflevering wel zijn gevuld met Ecolabel Bio-olie. De fiscale aftrek voor oplaadpunten voor elektrische of hybride voer- en vaartuigen blijft gehandhaafd.
 

In verband met de crisismaatregelen geldt sinds juni 2009 voor veel investeringen een hoger aftrekpercentage. Deze hogere aftrekmogelijkheden blijven in 2010 gehandhaafd. Daarnaast kunnen bepaalde ondernemers in 2010 gebruik maken van 20 procent extra MIA, mits ze vóór de economische crisis financieel gezond waren en tot een maximum van 500.000 euro extra steun per onderneming.

 

Stimuleringsregelingen

MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van VROM en Financiën. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor beide regelingen, of voor één van de regelingen. Via de MIA kunnen ondernemers tot 40 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven zelf bepalen wanneer ze de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijven. Dat levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. SenterNovem voert de MIA en Vamil uit.

Reageer op dit artikel