nieuws

Logistiek vastgoedsector getroffen door financiële crisis

Warehousing

De financiële crisis en de daaruit volgende recessie heeft grote gevolgen voor de dynamiek op de logistiek vastgoedmarkt. Zo nam het aantal faillissementen in 2009 sterk toe en werd deze markt dit jaar voornamelijk gedreven vanuit kostenbeheersing, blijkt uit het deze week verschenen Dutch Warehousing Bulletin van vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle (JLL).

Logistiek vastgoedsector getroffen door financiële crisis
De financiele crisis heeft dit jaar hard toegeslagen op de logistiek vastgoedsector stelt Jones Lang LaSalle.

Logistiek dienstverleners kijken volgens het onderzoek van JLL kritisch naar hun supply chain, wat tot gevolg heeft dat kleine vestigingen worden gesloten en opgaan in een relatief grote en veelal goedkopere vestiging.

 

Leegstand dreigt

Het magazijnaanbod is door deze ontwikkelingen aanzienlijk toegenomen constateert het bulletin van JLL. Waar de consolidatie– en concentratietrend zich voornamelijk voordeed op secundaire locaties, is er ook sprake van deze ontwikkeling op een belangrijk logistiek knooppunt zoals Tilburg. De toename van het aanbod concentreert zich bovendien niet langer alleen op bestaande bouw. Ook het aanbod van leegstaande nieuwbouw is de afgelopen kwartalen sterk toegenomen. Als voorbeelden zijn te noemen de locaties Amsterdam en in erkende logistieke hotspots als Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda en Born.

 

Schaarste nieuwbouw

Volgens Rik Sonneveld, Head of Logistics Jones Lang LaSalle Nederland is er geen reden tot paniek: "Nu de ontwikkelingspijplijn langzaam opdroogt zal er schaarste ontstaan aan nieuwbouw in de logistiek vastgoed en zullen als gevolg daarvan aanvangsrendementen voor dit segment in een versneld tempo weer aanscherpen."

 

Flexibiliteit huurtermijnen

Sonneveld stelt verder dat beleggers bij hun investeringen geen concessies zullen doen ten aanzien van locatie, gebouw en huurder "Wat overblijft, is flexibiliteit op het vlak van de looptijd van de huurtermijn. Doordat er weinig aanbod is dat langjarig verhuurd wordt, kijken beleggers steeds meer naar beleggingsobjecten met kortere huurcontracten."

 

Mainports profiteren

De economische groei van het derde kwartaal werd voornamelijk veroorzaakt door de aantrekkende export en industrie, die profiteerden van de diverse stimuleringsmaatregelen in binnen- en buitenland. Als het economisch herstel doorzet, zijn volgens de opstellers van het Dutch Warehousing Bulletin in eerste instantie de twee mainports Amsterdam en Rotterdam die van de aantrekkende markt profiteren. Vervolgens merken de multimodaal ontsloten binnenlandse vestigingslocaties van het aantrekken van de wereldhandel.

 

Pril herstel

Door de aantrekkende economie stabiliseert de goederenoverslag signaleert het JLL-onderzoek. Het wereldwijde herstel is echter nog pril en het is de vraag hoe robuust dit is. Mocht het herstel echter doorzetten, dan profiteert de logistieke markt hiervan als eerste concludeert de opstellers van het onderzoek.

Reageer op dit artikel