nieuws

Kewill: TMS en WMS drempels voor zakelijke kansen

Warehousing

TMS en WMS worden regelmatig als belemmering gezien om in te springen op nieuwe mogelijkheden in de markt. Eénderde van de respondenten aan een onderzoek van softwareleverancier Kewill en Transport Intelligence gaf dat aan.

Kewill en Transport Intelligence deden onderzoek onder een kleine negenhonderd personen uit de transport- en logistieke sector. De respondenten lieten weten dat ze eigenlijk best tevreden zijn over het zicht dat transportmanagement (TMS) en warehousemanagement systemen (WMS) bieden in de operationele kosten. En toch liet 33 procent van de ondervraagde personen weten dat ze hun zakelijke software zien als een obstakel wanneer ze nieuwe uitdagingen aangaan of software willen implementeren.

 

Doorlooptijd
De belangrijkste reden voor transporteurs en logistiek dienstverleners om dit te vinden zijn de benodigde doorlooptijd voor (her-) implementatie (79 procent) en de hoge kosten (53 procent) . Volgens Kewill is er een toenemende trend dat niet langer de supply chain centraal staat, maar dat organisaties steeds meer intern gericht zijn en als losse schakels in de keten opereren.

Elke schakel optimaliseert vooral de eigen processen.  Het is dan ook niet vreemd dat als bedrijven beslissen dat het tijd wordt voor nieuwe software, ze de integratie met de bestaande interne systemen het belangrijkste criterium voor de nieuwe software vinden. In volgorde van belangrijkheid, zoals door de respondenten aangegeven, ziet het lijstje er dan zo uit: op de eerste plaats staat integratie met bestaande interne systemen (78 procent), daarna is een breed aanbod van de leverancier van belang (65 procent), vervolgens is ook het leggen van een interface met systemen van klanten (58 procent) van belang. De merknaam van de leverancier (14 procent) is minder belangrijk voor de respondenten.

Reageer op dit artikel