nieuws

Vanderlande denkt na over claim VanRiet

Warehousing

Vanderlande Industries neemt binnenkort een beslissing of en op welke wijze het bedrijf een schadevergoeding neerlegt bij VanRiet over patentinbreuk. Gisteren meldde Logistiek.nl dat Vanderlande een rechtszaak hierover heeft gewonnen. Het betreft een sorterconstructie waarmee met duwschoenen producten worden uitgesorteerd.

Vanderlande denkt na over claim VanRiet
Remco Overwater Vanderlande

Remco Overwater, managing director Europa en distributie (foto) van Vanderlande zegt over de uitspraak: "Wij zijn blij dat de rechtbank met ons van oordeel is, dat er sprake is van patentinbreuk door VanRiet. Over de hoogte van een eventuele claim, die we nu volgens de rechtbank bij VanRiet neer mogen leggen, is nog niets te zeggen. We gaan eerst de stukken bestuderen die Van Riet ons nu moet geven en pas daarna nemen we een beslissing."
   

Behaalde omzet specificeren

Op 23 september 2009 heeft de rechtbank in Den Haag Vanderlande in het gelijk gesteld in een octrooizaak, die de onderneming had aangespannen tegen Van Riet uit Nieuwegein. In haar uitspraak stelt de rechtbank, dat Europees Octrooi 303 van Vanderlande niet meer gebruikt mag worden door VanRiet en dat Vanderlande recht heeft op een schadevergoeding.
    

Verder moet VanRiet van de rechtbank aan Vanderlande omzet en winst specificeren, die de afgelopen jaren met de nu verboden sorteerinrichtingen is gemaakt. Tevens dient zij op de homepage van haar website aan te geven, dat het aanbieden inbreuk heeft gemaakt op een octrooi van Vanderlande en dat om die reden de verkoop van het product met onmiddellijke ingang is gestaakt.

 

 

Reageer op dit artikel