nieuws

Opslaglocaties gevaarlijke stoffen niet brandveilig

Warehousing

De brandveiligheid bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen laat vaak te wensen over. Dat concludeert de VROM-Inspectie uit een onderzoek naar opslaglocaties van bestrijdingsmiddelen, afvalstoffen, verven en lakken en andere chemische producten. Volgens de inspectie gaat het op veel vlakken mis.

Opslaglocaties gevaarlijke stoffen niet brandveilig
De brandveiligheid van opslaglocaties van gevaarlijke verpakte stoffen laat vaak te wensen over volgens onderzoek van de VROM-Inspectie.

Zo constateren de opstellers van het onderzoek dat partijen (gemeenten, provincies, bedrijven en private inspectie-instellingen) gezamenlijk moeten zorgen voor een betere beheersing van de risico’s bij brand. Daarvoor zijn inmiddels afspraken gemaakt meldt de nieuwsbrief van Gevaarlijke Lading, het vakblad op het gebied van transport, op- en overslag van gevaarlijke stoffen in zowel Nederland als België.

 

Hoogste beschermingsniveau
De VROM-Inspectie onderzocht 58 opslaglocaties in het hele land. Het onderzoek was gericht op bedrijven die meer dan tienduizend kilo verpakte gevaarlijke stoffen opslaan en waar het hoogste beschermingsniveau geldt. Deze magazijnen moeten niet alleen beschikken over een automatische brandblusinstallatie. Ook onderhoud en periodieke inspecties moeten goed zijn geregeld en moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.
  
Milieuvergunning onvoldoende
Bij het overgrote deel van de onderzochte opslagen was de milieuvergunning van onvoldoende kwaliteit. Zonder een goede vergunning is volgens de VROM-inspectie controle en handhaving moeilijk. Duidelijke uitgangspunten voor het ontwerp van de brandbeveiligingsinstallatie en een goedkeurend inspectierapport voordat een opslag in gebruik wordt genomen, ontbraken vaak meldt het VROM-onderzoek. Ook de periodieke inspecties na ingebruikname zijn regelmatig onder de maat.

 

Handhaving onvoldoende 

Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de vergunningeisen. Zij controleren onvoldoende en treden niet op als zaken bij inspecties niet op orde blijken te zijn. Zo bleken zes opslagen in bedrijf, terwijl de brandveiligheidsinstallatie was afgekeurd, zonder dat daartegen werd opgetreden.

 

Onveilige situaties
De VROM-Inspectie trof bij 14 van de 58 opslaglocaties daadwerkelijk onveilige situaties aan. De VROM-Inspectie heeft de verantwoordelijke provincies en gemeenten verzocht handhavend op te treden en waar nodig vergunningen aan te passen.
 
Bijeenkomst
Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de VROM- Inspectie een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van betrokken overheden, private inspectie-instellingen, de brandweer, de Raad voor Accreditatie, verzekeringsmaatschappijen en het bedrijfsleven. Tijdens deze bijeenkomst zijn acties afgesproken om de situatie te verbeteren.

 

Inspecties

Eind dit jaar wordt de voortgang besproken en worden indien nodig nieuwe acties afgesproken. In 2010 zal de VROM-Inspectie controles uitvoeren om na te gaan of de acties tot het gewenste effect hebben geleid.

 

Praktijkmiddag

Op de Praktijkmiddag van het vakblad Gevaarlijke Lading op 15 oktober houdt Caroline Altena van de VROM-Inspectie een presentatie over deze kwestie. Ook presenteert Altena dan de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek naar brandveiligheid in opslagen gevaarlijke stoffen.

 

 

Reageer op dit artikel