nieuws

‘Moerdijk’ goed voor 9.000 banen

Warehousing

De ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Moerdijk zijn het eens geworden over de gebiedsontwikkeling van Moerdijk.

‘Moerdijk’ goed voor 9.000 banen
De ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Moerdijk zijn het eens geworden over de gebiedsontwikkeling van Moerd

Dat werd vandaag, vrijdag 3 juli 2009,  bekrachtigd met de ondertekening van een bestuursovereenkomst bij het ministerie van Economische Zaken.

 

De overeenkomst voorziet onder andere in de realisatie van een nieuw logistiek park in combinatie met de herstructurering en intensivering van het bestaande industriegebied.

 

Bijzondere vestigingscondities
Voor de periode 2007 – 2025 wordt voldoende ruimte gecreëerd voor bedrijven met bijzondere vestigingscondities: grootschalige bedrijven met multimodale logistieke stromen en value added logistics en om bedrijven in de hogere milieucategorieën.

 

Werkplekken
De ontwikkeling is belangrijk voor de toekomstige werkgelegenheid in de regio. Afhankelijk van de definitieve invulling, kunnen er tussen de 6.750 en de 9.000 fulltime werkplekken ontstaan

De ministers Cramer en Van der Hoeven ondertekenden de bestuursovereenkomst samen met de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant mevrouw Maij-Weggen en de burgemeester van Moerdijk, de heer Denie.  Provinciale Staten van Noord-Brabant en de Gemeenteraad van Moerdijk  moeten nog instemmen met de bestuursovereenkomst.

 

Minister Van der Hoeven: ‘Prachtig resultaat’
‘Een prachtig resultaat van intensieve samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeente. De gebiedsontwikkeling van Moerdijk is van groot belang voor de economische kansen op de as Rotterdam-Antwerpen. Het past in het streven naar een hoogwaardige logistieke ontwikkeling in Zuid-West Nederland. Het sluit ook aan bij het besluit om het logistiek topinstuut te vestigen in Breda’, aldus minister Van der Hoeven tijdens de ondertekening.

 

Minister Cramer: ‘dozen langs de snelweg volstaan niet’

Collega Minister Cramer onderstreepte het duurzame innovatieve karakter dat het logistiek park krijgt. ‘De eisen en ambities op dat gebied zijn streng en hoog. Het gaat om een goede ruimtelijke inpassing en architectonische kwaliteit. Eenvoudige dozen langs de snelweg volstaan echt niet. ‘. Het extra ruimtebeslag is volgens Cramer beperkt: 150 ha netto in tegenstelling tot  de 600 hectare bruto die oorspronkelijk in de Nota Ruimte stond. Ook wordt verrommeling in West-Brabant voorkomen door in plaats van meerdere kleine terreinen nu één groot terrein aan te leggen.

Reageer op dit artikel