nieuws

Heineken besteedt interne transportvloot uit aan Still

Warehousing

Bierbrouwer Heineken heeft het beheer over haar volledige intern transportvloot in de vestiging Zoeterwoude overgedragen aan heftruckleverancier Still. De bierbrouwer geeft als reden op dat door uitbesteding de kosten op het beheer en onderhoud van de intern transportvloot beter in de hand zijn te houden.

Heineken besteedt interne transportvloot uit aan Still
Still wordt verantwoordelijk voor de intern transport vloot van Heineken in Zoeterwoude.

Still Intern Transport neemt door de overeenkomst met de divisie Heineken Nederland Supply de 130 eenheden tellende intern transportvloot in Zoeterwoude over. Met de uitbesteding moeten de kosten voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden gereduceerd en beheersbaar worden voor de bierbrouwer. Ook moet de overeenkomst Heineken garanderen dat de inzetbaarheid van de trucks geschiedt tegen de laagst mogelijke kosten.

 

Serviceniveau

De uiteindelijke keuze van Heineken voor Still is tot stand gekomen op basis van verschillende criteria, waaronder: leverbetrouwbaarheid, serviceniveau, prijs, landelijke dekking, rapportagemogelijkheden en opleidings- en trainingsmogelijkheden. "De prijs, leverbetrouwbaarheid en serviceniveau gaven uiteindelijk de doorslag om voor Still te kiezen", zegt Cees van Elk manager customer service & logistics bij Heineken.

 

Management rapportage

Onderdeel van de overeenkomst is ook dat Heineken gebruik kan gaan maken van het zogeheten Still Report. Dit is een webgebaseerde management tool die de bierbrouwer onder andere inzicht geeft in de inzet en de technische staat van het intern transportmaterieel. Daarnaast wordt op detailniveau inzicht gegeven in de werkelijke kosten.

 

Inzicht schades

Naast het preventief onderhoud voor de volledige vloot, neemt Still ook de schades over. Heineken had namelijk veel te maken met schade maar kon daar nooit goed grip op krijgen. Van Elk: "Schadekosten lagen verborgen of werden versnipperd gerapporteerd. Nu hebben we een goed inzicht in de werkelijke kosten."

Om het aantal schadegevallen in de toekomst nog verder terug te brengen, hebben Still en Heineken besloten om gezamenlijk de competenties van de medewerkers verder te verbeteren.

 

Standaardisatie vloot

Still zal voor Heineken ook een regierol gaan vervullen voor de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan al het overig rijdend materieel, zoals terminaltrekkers, veegmachines en buiskarren. Het is ook de bedoeling dat de volledige intern transportvloot in Zoeterwoude op termijn wordt vernieuwd, waarbij gestreefd wordt naar meer standaardisatie om de inzetbaarheid van de vloot te verbeteren.

Beide partners hebben bovendien de intentie uitgesproken de samenwerking na de zomer uit te rollen naar de Heineken brouwerij in ‘s-Hertogenbosch.

 

Reageer op dit artikel