nieuws

Distributiecentrum Edco van de baan

Warehousing

Groothandelsbedrijf Edco uit Eindhoven heeft op het laatste moment afgezien van haar plannen om een groot distributiecentrum te vestigen in Roermond. De plannen voor dit dc zorgden al jaren voor veel protest aangezien het pand gepland was in natuur- en landbouwgebied De Meer vlakbij Nationaal Park de Meinweg.

Distributiecentrum Edco van de baan
Edco ziet onverwacht af van de bouw van een mega dc in natuur- en landbouwgebied De Meer.

De gemeente Roermond, de provincie Limburg en het natuurontwikkelingsbedrijf Habitura zijn ‘verbijsterd’ over het besluit van Edco.

Vestiging van het distributiecentrum, dat een geplande omvang zou krijgen van vijftig voetbalvelden, had uiteindelijk vierhonderd banen moeten opleveren in deze regio. Begin 2007 hadden de betrokken partijen hiervoor ook een intentie-overeenkomst getekend.

 

Basis ontbrak 

Edco wilde haar bedrijf vestigen op de Meer, een locatie net naast bedrijventerrein Roerstreek in Roermond. In eerste aanleg zou de onderneming voor de eerste twee fasen 15 hectare nodig hebben; op termijn was voor de ontwikkeling van het bedrijf 25 hectare nodig. Het groothandelsbedrijf geeft als reden voor het besluit dat er naar haar mening geen gemeenschappelijke basis is tussen de betrokken partijen.

Fel verzet

Landbouwkoepel LLTB, de gemeente Roerdalen en veel inwoners van deze plaats hebben zich afgelopen jaren fel verzet tegen de bouw van het 25 meter hoge distributiecentrum in. Volgens de tegenstanders was er elders in Limburg ruimte genoeg zat voor een distributiecentrum van een dergelijke omvang, maar zou volgens de actievoerders Roermond de grond spotgoedkoop hebben aangeboden om het bedrijf binnen te halen.

 

Natuurcompensatie

Om de komst van het dc toch mogelijk maken werd een nieuw door de Provincie Limburg ontwikkeld compensatie-instrument ingezet en zou daarmee een bedrag van 10 miljoen euro worden vrijgemaakt ten behoeve van natuurontwikkeling. De gemeente Roermond zegt zich nu te zullen beraden op het vervolgproces.

De provinciale statenfracties van Partij Nieuw Limburg (PNL) en de PvdA hebben inmiddels aangegeven dat na het afzeggen Edco er tussen Roermond en Roerdalen geen andere bedrijvigheid meer gepland moet worden. 

 

Reageer op dit artikel