nieuws

Investeringsbereidheid in nieuwe dc’s tanende

Warehousing

In de tweede helft van 2008 zakte de investeringsbereidheid voor de bouw van nieuwe distributiecentra fors. De locatiebeslissingen voor nieuwbouw daalde naar vijf terwijl het jaargemiddelde rond de tien ligt, blijkt uit de jaarlijkse Database Bovenregionale Locatiebeslissingen die economisch advies- en onderzoeksbureau Stec deze week publiceerde.

Investeringsbereidheid in nieuwe dc’s tanende
De Rooy Warehousing besloot in 2008 om nieuw dc te bouwen op Borchwerf II in Roosendaal

De achterliggende reden van deze terugval is volgens de opstellers van de database dat de logistieke sector ‘vroegcyclisch’ is en daardoor bovengemiddeld snel reageert op een neergaande conjunctuur. Ondanks de daling blijkt dat Noord-Brabant het afgelopen jaar met de vestiging van tien nieuwe bedrijven nog altijd in trek is bij met name logistieke bedrijven.

 

Gunstige ligging

De provincie profiteert volgens Stec voornamelijk van haar ligging, infrastructuur en de aanwezige ruimte. Dat geldt voor zowel logistiek als kantoorgebruikers. Nieuwe logistieke vestigers voor Brabant waren:

 

Venray

In de top-3 van grootste locatiebeslissingen met betrekking tot de nieuwbouw van een distributiecentrum staat overigens geen van bovengenoemde bedrijven. Die eer is weggelegd voor Venray dat Arvato Services binnenhaalde voor de opstart van een distributiecentrum dat de Noord Limburgse gemeente vierhonderd extra arbeidsplaatsen opleverde.

 

Laagste score

Stec houdt de database bij om locatievoorkeuren van bedrijven systematisch te monitoren en sterke en zwakke punten van regio’s te identificeren. De vestigingsdynamiek in 2008 was het laagste sinds de opstart van de database in 2000. Voor dit jaar is de verwachting dat het aantal bovenregionale locatiebeslissingen vergelijkbaar laag is met die van 2008 (dus: 25 tot 30). In 2007 waren dat er nog 41. De huidige laagconjunctuur zorgt er volgens Stec voor dat bedrijven investeringsbeslissingen uitstellen of intrekken.

 

Database

Sinds 2000 houdt het economisch advies- en onderzoeksbureau uit Arnhem de Database Bovenregionale Locatiebeslissingen Nederland bij. De database geeft een overzicht van alle (aangekondigde) strategische locatiebeslissingen in Nederland met een omvang van ten minste vijftig arbeidsplaatsen. Het gaat om buitenlandse ondernemingen die voor de eerste keer voet op Nederlandse bodem zetten, Nederlandse en buitenlandse bedrijven die over grote afstand binnen Nederland verhuizen of vestigingen samenvoegen en ‘groeiers’ die elders in Nederland een nieuwe vestiging opzetten.

Reageer op dit artikel