nieuws

Arbeidsinspectie frustreert chemische warehousing

Warehousing

De eerste openbare ledenvergadering van de vorig jaar opgerichte Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) heeft aangetoond dat de relatie met de Arbeidsinspectie (AI) verbetering behoeft. Het verwijt aan de AI is dat deze instantie teveel let op allerlei details en daarbij soms de hoofdlijnen uit het oog verliest.

Arbeidsinspectie frustreert chemische warehousing
VNCW-bestuur

In de dagelijkse praktijk is de Arbeidsinspectie (AI) belast met de handhaving van de wetgeving en de controles zijn zeer streng. De rol van de AI is volgens velen in de chemische warehousing de laatste jaren enorm veranderd. 
Voorheen had de AI naast een controlerende taak, ook een adviserende rol. Tegenwoordig houdt de AI zich – op last van de politiek – uitsluitend bezig met strikte handhaving van wetten en voorschriften. Dat heeft er toe geleid dat de AI bij inspecties teveel aandacht besteed aan allerlei details. Deze strikte naleving van de regels en voorschriften drijft menig chemisch warehousemanager dan ook tot wanhoop.

Foto: VNCW-bestuur (v.l.n.r.) Floris Rhemrev, Lucien Govaert, Matthijs Rutten en Rene Entken

 

Details 

Het gros van de aangesloten VNCW-leden stelt dat de bedrijfsvoering en veiligheid voor 99 procent in orde is, maar dat zij door de inspecteurs van de AI vaak keihard worden afgerekend op allerlei details. Als voorbeeld wordt de vermeende verkeerde opslag van toiletpapier in de directe omgeving van het magazijn genoemd. Dit zou volgens de inspecteurs een potentiële brandhaard kunnen zijn. Volgens de regels hebben de inspecteurs volgens VNCW-voorzitter Luciën Govaert vokomen gelijk, maar met deze houding frustreren zij wel de ondernemers in de chemische warehousing.

 

Oerwoud aan regels

De meeste chemische warehousingbedrijven die zich bij de VNCW hebben aangesloten zijn al jarenlang actief in deze sector. Calamiteiten hebben zich bij geen van deze leden voorgedaan. Toch is de hele sector sinds de vuurwerkramp in Enschede onderhevig aan uitvoerige, ingewikkelde en strenge regelgeving, die bovendien voortdurend lijkt te veranderen. De uitvoering daarvan is voor vele chemische warehouse bedrijven dan ook een uiterst lastige kwestie. Er zijn volgens VNCW-voorzitter Govaert zoveel regels en voorschriften dat men ‘door de bomen vaak het bos niet meer ziet’. Dit is volgens hem dan ook de reden om een branchevereniging in het leven te roepen. De VNCW gaat de belangen van deze bedrijven actief behartigen. Dit zal ze doen door een duidelijke stem te laten horen bij de wetgevers; zowel de plaatselijke – alsook de landelijke. De vereniging verstrekt ook informatie met betrekking tot de eisen vanuit de PGS15/CPR15, de BRZO’99, REACH en eisen met betrekking tot de brandwerendheid van gebouwen, sprinklersystemen, ATEX, vloeistofdichte vloeren, scholing etc.

 

Meer informatie: REACH-Helpdesk

 

 

Reageer op dit artikel