nieuws

Veel mis met brandbestrijdingsystemen in warehousing

Warehousing

De vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven heeft de resultaten van een landelijke inventarisatie naar de problematiek van chemische opslag gepubliceerd. Hier deden zowel grote als kleine opslag van chemische stoffen mee. Er blijkt veel mis met de met de brandbestrijdingssystemen.

Veel mis met brandbestrijdingsystemen in warehousing
VNCW

De grote bedrijven lijken minder moeite te hebben met invulling en acceptatie van regelgeving dan de kleinere. Zo’n 37 procent van de respondenten geeft aan dat ze het lastig vinden om met de PGS15 te werken; de richtlijn voor de opslag van chemie in stukgoed. En daarbij geeft 30 procent aan een probleem te hebben met de scheiding van stoffen.
 

Veel mis met brandbestrijdingssystemen

Tevens bevestigt het onderzoek, dat er met de brandbestrijdingssystemen veel mis is. Bij 74 procent van de opslaghouders met een hi-ex installatie worden er moeilijkheden met de certificering geconstateerd. De problematiek wordt daarbij onderscheiden in stofgerelateerde – en techniek gerelateerde problematiek. Waarbij opgemerkt wordt, dat daarvan een groot deel buiten het vermogen en schuld van de opslaghouders ligt, maar waarvan de consequenties wel bij hun is komen te liggen. Een reeks aan aanbevelingen worden in de rapportage gedaan om uit deze impasse te komen. 

  
Invullen BRZO moeilijk

De inventarisatie brengt nog meer opmerkelijke uitslagen aan het licht. Zo geeft 37,5 procent van de bedrijven aan, dat het invullen van de verplichtingen van de BRZO als moeilijk wordt ervaren. Ook heeft een deel van de bedrijven moeite met de identificatie van gevaren, opstellen van veiligheidsprocedures en opzetten van een Veiligheids-beheersysteem. Onderliggende oorzaken liggen deels in de gebrekkige wetgeving die vooral voor de chemische industrie geschreven is en het ontbreken van kennis bij bedrijven. En dat laatste komt met name omdat er geen kennisbron voorhanden is en geen opleiding voor de sector bestaat.

  

Openbare kennisbank

De vereniging pleit voor een openbare kennisbank waarin kennis met betrekking tot de opslag van chemische stoffen verzameld wordt. De vereniging werpt zich op deze kennisbank te ontwikkelen en faciliteren en vraagt aan de overheid financiële steun om dit van de grond te krijgen.  

Opslaghouders van chemische stoffen wijzen er bovendien op dat er landelijk grote verschillen bestaan in interpretatie van wetgeving door toezichthouders. Bedrijven hebben zich jarenlang in de kou voelen staan en constateren bovendien dat ze te kampen hebben met een imago probleem.

Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven

De landelijke inventarisatie stond open voor leden en niet-leden, alsmede voor grote- en kleine opslaghouders. De resultaten zullen in ieder richting gaan geven aan de speerpunten van de vereniging voor de komende tijd. De vereniging VNCW; wat staat voor Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven, komt op voor de belangen van zowel kleine – alsmede grote opslaghouders van chemische stoffen. De vereniging die nu iets meer dan vijf maanden geleden werd opgericht vertegenwoordigd inmiddels een flink deel van de grote chemische opslagbedrijven.

 

De gehele rapportage:

 InventarisatieChemie.
Reageer op dit artikel