nieuws

Acht dodelijke heftruckongevallen in 2008

Warehousing

Vorig jaar noteerde de Arbeidsinspectie 168 ongevallen met hef- en magazijntrucks, 25 minder dan in 2007. Het aantal doden is verdubbeld tot 8 en sinds de start van onze analyse in 1997 nog nooit zo hoog geweest. Binnen de top 10 van ongevaltypen blijft de aanrijding de torenhoge nummer 1.

Acht dodelijke heftruckongevallen in 2008
Heftruck ongevallen

Met acht dodelijk getroffen slachtoffers is een triest record bereikt binnen de jaarlijkse telling van heftruckongelukken. Een zuur record bovendien, want vrijwel elk ongeluk had voorkomen kunnen worden. Twee maal was het de ongezekerde lading die viel, twee maal kantelde de truck door onjuist gebruik, drie keer was het een aanrijding als gevolg van onvoldoende kijken of zicht, en een keer was het een geval van ongeoorloofd meerijden, waarna het slachtoffer bij het afspringen viel en door de truck werd overreden.

 

 

 

Menselijk falen

Zoals elk jaar blijft het onvoldoende kijken bij het achteruitrijden de hoofdoorzaak van de meldingen. Het aantal beknellingen door eigen bedienfouten is opvallend genoeg gedaald. Uit de ongevalomschrijving blijkt dat vooral het gebruik van de elektrische pallettruck minder dan in 2007 leidde tot problemen. De overige ongevallen passen alle in het beeld dat zich de laatste 10 jaar aftekent.
 

Opmerkelijk blijft dat het aantal meldingen dat de AI registreert, zo schril afsteekt tegen het aantal registraties dat de Stichting Consument en Veiligheid vastlegt: 1.700.
 

Bij de optekening van de ongevallen gebruikt de AI sinds 2008 ander informatiesysteem dat meer inzicht geeft over de ernst van het melding. Door deze duidelijkheid is het aandeel ernstige gevallen (ziekenhuis en/of blijvende letsel) toegenomen van 71 naar 93 procent.

 

Overzicht met meest voorkomende heftruckongevallen per jaar:

 

Bron: Meldingen Arbeidsinspectie / Analyse: Theo Egberts, Buro Andersom

Reageer op dit artikel