nieuws

Dalende vraag naar logistiek vastgoed

Warehousing

De terugloop van consumptieve bestedingen heeft er in het derde kwartaal van dit jaar voor gezorgd dat er een afzwakkende vraag is naar logistiek vastgoed in het tophuursegment in Europa en Nederland. Gevolg hiervan is dat de tophuren met slechts 0,3 procent zijn toegenomen, meldt makelaar Jones Lang LaSalle’s in een recent verschenen marktrapport

Dalende vraag naar logistiek vastgoed
Vraag naar logistiek vastgoed daalt

In de huidige economische omstandigheden zijn gebruikers gevoeliger voor hoge kosten en dus minder snel bereid hoge huren te betalen meldt de makelaar in het rapport ‘European Distribution Warehousing Property Clock Q3 2008′ . 

Er is volgens de opstellers van het rapport een zogenaamde "flight from quality" waar te nemen naar goedkopere logistieke panden. Vooral voor Third Party Logistic Providers vormen de huisvestingskosten een belangrijke kostenpost.

 

Lager huurniveau

De genoemde ontwikkelingen hebben volgens Jones Lang LaSalle (JLL) de afgelopen drie kwartalen geleid tot lagere huurniveaus en een afnemende gebruikersactiviteit in West-Europa. Ook op de Nederlandse gebruikersmarkt was sprake van een afname in de vraag naar logistiek vastgoed. In Nederland kwam het opnamevolume in het derde kwartaal van 2008 uit op 112.000 vierkante meter vloeroppervlak een afname van 65 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. In dat kwartaal was ook al sprake van een afname van het ingebruikname volume ten opzichte van het kwartaal ervoor, waarbij de vraag 42 procent lager uitkwam.

 

Consumptieve bestedingen

Ondanks dat de vraag minder wordt, was er in de eerste zes maanden van 2008 een relatief hoge vraag te constateren van in totaal bijna 900.000 vierkante meter vloeroppervlak. De dalende trend in het ingebruikname volume is in lijn met de vermindering van de consumptieve bestedingen in de afgelopen periode.

 

Toename aanbod

De afnemende dynamiek binnen de bedrijfsruimtemarkt heeft tot gevolg dat het aanbod licht toeneemt. Ontwikkelingen die op risico zijn gestart, zijn in sommige gevallen nog niet voorverhuurd en zorgen de aankomende kwartalen voor een stijgend aanbodniveau. Ontwikkelaars die nog moeten starten met de uitvoering van ontwikkelingen zullen deze volgens JLL parkeren en betere tijden afwachten.

Dit alles heeft effect op de huurprijsontwikkeling in de logistieke sector. Zo is volgens de zogeheten Jones Lang LaSalle’s ‘European Warehousing Rental Index,  de tophuur  over het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld met slechts 0,3 procent toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar.

 

Tekort Utrecht

De tophuurprijs op belangrijke logistieke locaties in Nederland is stabiel gebleven, met uitzondering van Utrecht. Hier is door een tekort aan goed logistiek product de tophuur gestegen naar een niveau van 60 euro per vierkante meter vloeroppervlak per jaar. Volgens de onderzoekers zal het stijgende aanbod in diverse regio’s op middellange termijn zorgen voor een neerwaartse druk op de huurprijs. Nederland zal hierin echter niet de enige zijn, ook steden als Madrid en Sint Petersburg laten ten opzichte van het tweede kwartaal een lichte daling van de huurprijs zien door een afzwakkende vraag en een toenemend aanbod.

 

Verdere daling

Over de verwachtingen voor 2009 zegt Rik Sonneveld, hoofd van de afdeling Logistics bij Jones Lang LaSalle Nederland: "Volgend jaar zal waarschijnlijk een verdere daling van de ingebruikname laten zien ten opzichte van 2007 en dit jaar. Deze twee jaren werden gedreven door hoge consumptieve bestedingen die een direct effect hadden op de vraag naar logistiek vastgoed. Een vraag die ook mede werd ingegeven door uitbreidingen. De vraag naar logistiek vastgoed zal de komende periode echter vooral worden gedreven vanuit vervangingsbehoefte."

 

Reageer op dit artikel