nieuws

EVO en TLN: Rijksbegroting fundament voor economisch herstel’

Warehousing

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn redelijk positief over de Rijksbegroting die vandaag wordt gepresenteerd aan de Tweede Kamer door minister van Financiën Bos. “2009 wordt het jaar van de waarheid en deze Rijksbegroting is een fundament voor economisch herstel”, stellen EVO en TLN in een eerste reactie.

EVO en TLN: Rijksbegroting fundament voor economisch herstel’

De beide organisaties zijn vooral positief over het Belastingplan van het kabinet-Balkenende. "Door de nieuwe werkwijze van het kabinet, zijn de maatregelen vanaf het begin van 2008 veelvuldig met het bedrijfsleven afgestemd. Mede dankzij het akkoord dat EVO en TLN voor de zomer met het kabinet hebben gesloten zijn eerder voorgenomen kostenverhogingen zoals een hogere motorrijtuigenbelasting voor bedrijven met bestelauto’s van de baan."

 

Transportcriminaliteit

De twee hebben echter ook een aantal kritische noten aangaande de Rijksbegroting. Ze missen de concrete vertaalslag van de afspraak uit het sectorakkoord, om gezamenlijk de innovatie in de logistiek krachtig te stimuleren. Verder vinden TLN en EVO dat het kabinet zich onvoldoende focust op transportcriminaliteit, waardoor Nederland onaantrekkelijk wordt voor internationale bedrijven. 

 

Bereikbaarheid
EVO en TLN zijn positief over de kabinetsplannen voor verbetering van de bereikbaarheid. Maar de uitvoering van de adviezen van de Commissie Elverding mag volgens beide geen dag op zich laten wachten. Zo is de Spoedwet Wegverbreding hard nodig om verdere vertraging van verbreding en aanleg van wegen te voorkomen. Want door juridische bezwaren kan het kabinet maar liefst 200 miljoen euro die was ingepland voor weginfrastructuur, voorlopig niet uitgeven. 

 

Achterstallig onderhoud

"Zorgelijk is dat het kabinet de 500 miljoen euro voor het versnelde onderhoud van stalen bruggen ten koste laat gaan van het reguliere onderhoud van de wegen. Hierdoor creëert de regering nieuw achterstallig onderhoud, terwijl dat juist in de afgelopen jaren met veel moeite was weggewerkt", aldus EVO en TLN. 

 

Minder regeldruk

Op het gebied van administratieve lastenverlichting kan het kabinet in 2009 grote vooruitgang boeken. EVO en TLN zeggen veel te verwachten van lastenverlichting door het uitvoeren van de meest urgente adviezen van de Commissie Noordzij, zoals de rompslomp rond de digitale tachograaf en de fiscale bijtelling bij de bestelauto van de zaak. Deze commissie adviseerde onlangs over het terugdringen van regeldruk voor ondernemers in de transport en logistiek. 

 

Verpakkingenbelasting afschaffen

Ook de vereenvoudiging van de verpakkingenbelasting komt als geroepen. Volgens EVO en TLN zou het nog beter zijn deze belasting geheel te schrappen. Verder zijn de organisaties bezorgd over de lasten die mogelijke invoering van verplicht vervoermanagement met zich mee zouden brengen. Dit houdt in dat de overheid voorschrijft hoeveel spullen op welke routes vervoerd mogen worden. EVO en TLN willen dat het kabinet hiervan af ziet.  

Binnenvaart en Schiphol

Ten slotte is het volgens EVO en TLN positief dat de inhaaloperatie voor achterstallig onderhoud bij de binnenvaart in 2016 kan worden afgerond. Dit is eerder dan werd verwacht. Het kabinet wil daarnaast Schiphol laten behoren tot de top van de Noordwest Europese luchthavens. Volgens beide organisaties is dit alleen haalbaar wanneer de doorlooptijden van de afhandeling van goederen wordt ingekort door betere samenwerking van inspectiediensten.

 

Meer spoorcapaciteit

Ook zijn beide positief over de aankondiging van een verkennende studie naar het opwaarderen van de spoorcapaciteit op de Maasvlakte. Met een verwachte toename van aan- en afvoer per spoor en de groei van de wereldhandel is aanpassing van de capaciteit hard nodig aldus TLN en EVO.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel