nieuws

Drie AGV’s voor Einsa Print International

Warehousing

Egemin Automation heeft een nieuwe opdracht in de wacht gesleept bij de Spaanse drukker Einsa Print International. Dankzij het downender-systeem kunnen Roll Lifting Vehicles (RLV) met hydraulische klemmen grote papieren rollen verticaal heffen.

Drie AGV’s voor Einsa Print International

De rollen roteren tijdens het transport om ze vervolgens horizontaal af te leveren aan de drukpersen. Het downender-systeem is een eigen ontwikkeling van Egemin.

 

Vijf rollen hoog

De nieuwe opdracht behelst het transport vanaf de geloste vrachtwagens over conveyors naar het magazijn. Afhankelijk van de grootte van de rollen worden ze daar vier tot vijf rollen hoog (tot een hoogte van zes meter) gestapeld. In een volgende fase worden de rollen  met een maximumgewicht van drie ton, vanuit het magazijn naar een plaats gebracht waar ze ‘in kanon’ worden platgelegd. Daar worden ze dan door E’gv’s opgehaald om bij de drukpersen te worden geparkeerd.

 

Geïntegreerd systeem
Zodra een rol van de conveyor genomen wordt, laat het softwaresysteem van partner Emsys weten over welke rol het gaat. Op basis van die informatie zal de E-tricc-software het dichtstbijzijnde E’gv-toestel de opdracht geven de rol te stockeren in het rollenmagazijn. De software bepaalt die opslagplaats volledig autonoom op basis van de geïntegreerde locatiebeheermodule. Daarna komt er een terugmelding aan de Emsys-software.

Het softwaresysteem meldt eveneens voor elk productieorder hoeveel ton papier van welke soort nodig is. Op basis van die informatie geeft E’tricc dan de opdracht een aantal rollen naar de productie te brengen. Omgekeerd meldt het Egemin-systeem aan Emsys wanneer de rol in kwestie daadwerkelijk aan de persen ligt.

 

Papiersector typisch

De opstelling bij Einsa is typisch voor de papiersector, namelijk een combinatie van een verticaal rollenmagazijn en een horizontale presentatie van de rollen ter hoogte van de machines. Dankzij de integratie van het downender-systeem op de E’gv’s zelf hoeft zo’n installatie niet langer te worden voorzien op het conveyorsysteem, met een aanzienlijke plaats- en kostenbesparing als resultaat. Bovendien levert het draaien van de rollen tijdens het transport tevens een belangrijke winst in productietijd op.

 

Afzonderlijk hoofdstuk

Vorig jaar bestelde Einsa bij Egemin Automation al een AGV-systeem met zes E’gv’s (Egemin Guided Vehicles), twee RLV’s die rollen vanuit het rollenmagazijn naar de drukpersen brengen en vier Forklift Vehicles die de gedrukte en gesneden vellen papier op pallets naar de Work In Progress-buffer en naar de bindmachines brengen. Op elke pallet komt een afzonderlijk hoofdstuk. De software, eveneens een eigen ontwikkeling van Egemin, staat in voor het magazijnbeheer en zorgt ervoor dat alle pallets met dezelfde hoofdstukken bij elkaar gezet worden in de buffer en dat de pallets daarna in de juiste hoofdstukvolgorde naar de bindmachines gebracht worden.

 

Lees verder:

Downender-systeem op AGV’s voor papierrrollen

Reageer op dit artikel