nieuws

Commentaar op Praktijkrichtlijn palletstelling

Warehousing

Commentaar op Praktijkrichtlijn palletstelling

De staat van onderhoud van palletstellingen moet regelmatig worden geïnspecteerd. Ook moet worden gecontroleerd of de palletstelling nog veilig kan worden gebruikt. Een handig hulpmiddel hierbij is de praktijkrichtlijn. Het ontwerp van deze praktijkrichtlijn is nu voor openbaar commentaar gepubliceerd.

Het betreft hier de praktijkrichlijn NPR 5055-1 ‘Magazijnstellingen Arboverantwoordelijkheden en controlelijsten voor de periodieke inspectie op juist gebruik en staat van onderhoud – Deel 1: Palletstellingen.’

Palletstellingen zijn magazijnstellingen voor de opslag van gepalletiseerde goederen. Elke pallet is rechtstreeks bereikbaar voor de magazijntruck of hefkraan. De praktijkrichtlijn is een hulpmiddel bij het zorgdragen voor de instandhouding van het veilige draagvermogen van de stelling en een veilige werkomgeving in het magazijn.

 

Controlelijsten

De richtlijn bevat controlelijsten met vragen die moeten worden beantwoord. De controlelijsten zijn in het bijzonder bedoeld voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de magazijnveiligheid en de veiligheidsfunctionaris/preventiemedewerker. De NPR 5055-1 is ook bedoeld voor de jaarlijkse onafhankelijk deskundige-inspectie, zoals voorgeschreven in de toekomstige Europese norm EN 15635. De periodieke inspecties hebben ook tot doel om te borgen dat de feitelijke gebruiksomstandigheden niet strijdig zijn met het stellingontwerp.

 

Commentaar leveren

Het ontwerp van deze praktijkrichtlijn is voor openbaar commentaar gepubliceerd. Belanghebben kunnen tot 1 oktober 2008 commentaar indienen bij NEN-Machinebouw en transport. Voor prijsinformatie en bestellingen: http://www.nen.nl/ 

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel