nieuws

Unilever komt tot opmerkelijke logistieke inzichten

Warehousing

Unilever is druk doende zichzelf meer inzicht te verschaffen in de eigen supply chain door onder andere het aantal distributiecentra in Europa te verminderen. Tijdens de conferentie Global Distribution Strategies in Amsterdam van Transport Intelligence presenteerde Unilever hiervan een aantal opmerkelijke inzichten.

Unilever komt tot opmerkelijke logistieke inzichten
Unilever vermindert aantal distributiecentra

Eén van de opvallendste uitspraken tijdens de presentatie van Martin Whitcombe, customer logistics director Europe van Unilever, was de volgende: “Er was maar één afdeling binnen Unilever waar ze wisten hoeveel distributiecentra er in Europa stonden. Nee, dat was niet de afdeling supply chain of een andere voor de hand liggende afdeling. Het bleken de verzekeringsmensen te zijn..”, aldus Whitcombe. De uitspraak bezorgde de Unilever-man een wat beschamend lachje op zijn gezicht en verbazing op de gezichten van de aanwezigen in de zaal.

 

Uitbesteden en tenderen

Unilever is druk doende om van 570 distributiecentra terug te gaan naar zo’n 250. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe aandacht voor alle dc’s er ook voor zorgt dat minder panden een dubbele verzekering hebben. Ook is er meer inzicht in alle voorraden binnen de magazijnen. Wat betreft het aantal distributiecentra nemen alleen Nederland en Zwitserland nog een aparte positie in met relatief veel dc’s. Het logistieke uitbestedingsproces is in volle gang. Whitcombe: “In Spanje hebben we al een tender uitgeschreven, in Bulgarije en Roemenië zit die eraan te komen. Daarnaast kijken we ook nadrukkelijk naar grensoverschrijdende mogelijkheden. Dan moet je denken aan operaties voor Zwitserland en Oostenrijk en bijvoorbeeld aan de logistieke samengang van Nederland en België.”

 

Beter presteren dan logistiek dienstverleners

“We zijn ons ervan bewust dat logistiek dienstverleners het niet leuk vinden dat we eens goed naar de Europese supply chain kijken. Maar uit ervaring en een recent gehouden benchmark blijkt dat veel van de logistiek dienstverleners waar we gebruik van maken niet beter scoren dan we zelf doen in de 10 dc’s die we nog steeds zelf beheren. Als we alle distributiecentra op of onder de norm van 100 procent krijgen zoals vastgesteld naar aanleiding van de benchmark, dan besparen we op jaarbasis 60 miljoen euro!”

 

Dc’s groter

Volgens Whitcombe is een ander resultaat van de heroriëntatie van de supply chain dat de omvang van een gemiddeld distributiecentrum flink zal toenemen. “Ze zullen al snel een omvang hebben van 50.000 tot 100.000 m2. En dat in heel Europa. Zelfs in Bulgarije of Roemenië zal een dc al 40.000 m2 of meer beslaan. Steeds vaker zullen we ook gebruik gaan maken van nieuwe dc’s om zo te voldoen aan de moderne eisen die aan een dc worden gesteld.“

 

Toename transportkosten

De consumer logistics director zegt te beseffen dat door het verminderen van het aantal dc’s de transportkosten kunnen toenemen. Whitcombe: “Ook de locaties van de fabrieken spelen hierin een rol. Onlangs is een Nederlandse fabriek naar Italië verplaatst. Dat zorgt voor hogere transportkosten. Die wegen eventueel op tegen gewonnen efficiëntie elders in de keten. En daarnaast moeten we ons eens goed buigen over de vraag wat al deze veranderingen nu betekenen voor de uitstoot van CO2.”

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel