nieuws

Subsidieregeling voor roetfilters mobiele werktuigen

Warehousing

Vanaf heden kunnen ondernemers die roetfilters op bestaande mobiele werktuigen laten inbouwen een subsidieregeling aanvragen, dat meldt brancheorganisatie BMWT. De regeling heeft een maximaal subsidiebedrag van 5.000 euro per roetfilter. Het totale budget van de subsidieregeling is 7 miljoen euro.

Subsidieregeling voor roetfilters mobiele werktuigen
Roetfilter

De subsidieregeling is bedoeld voor eigenaren of houders van mobiele werktuigen waarop een type goedgekeurd roetfilter wordt geplaatst. Roetfilters die gemonteerd en betaald zijn ná het inwerking treden van de subsidieregeling, komen in aanmerking voor subsidie. Werktuigen met een af-fabriekfilter komen niet in aanmerking voor de subsidieregeling.

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag is 35 procent van de aanschaf- en inbouwkosten van het roetfilter. Dit percentage wordt genomen van het factuurbedrag exclusief BTW. De regeling heeft een maximaal subsidiebedrag van 5.000 euro per roetfilter. Het totale budget van de subsidieregeling is 7 miljoen euro.

 

Voor welke werktuigen?

Op de website van SenterNovem staat de exacte omschrijving van de werktuigen waarvoor subsidie gekregen kan worden. Mobiele werktuigen met een vermogen tussen de 75 en 560 kW vallen binnen deze regeling en werktuigen moeten uitgerust zijn met motoren die voldoen aan fase II of fase IIIA van richtlijn 97/68/EG. Onder meer verreikers, hoogwerkers en ruw terrein heftrucks vallen binnen de regeling.                     

 

Garantie

De keuze van een roetfilter moet zijn afgestemd op de kenmerken van de motor, de inzetomstandigheden en het onderhoudsniveau. Een verkeerd filter beïnvloed nadelig:

  • het vermogen van de motor;
  • het brandstofgebruik;
  • motortemperatuur e.d.

 

Dit betekent dat de keuze van het roetfilter altijd in samenspraak met de leverancier genomen moet worden.  In de situatie dat het filter niet geleverd is in samenspraak met de machineleverancier berust bij de klant de bewijslast dat de motorstoring niet filter-gerelateerd is.

 

Keur

BMWT heeft nu ook een keur ontwikkeld voor roetfilters, het betreft een visuele keuring plus datalogging waarbij het mogelijk is dat op basis van de uitkomsten van de keuring besloten wordt een meting van de K-waarde te gelasten. Het roetfilter wordt uitgevoerd in combinatie met de BMWT-Keur. Om voor een ieder duidelijk te maken dat de betreffende machine voorzien is van een BMWT-gekeurde roetfilter is een sticker ontwikkeld.

 

Lees ook:

Roetfilterplicht heftrucks vanaf 2007 (nieuwsarchief, 2006)

Reageer op dit artikel