nieuws

WMS-leveranciers: ‘we zijn te druk

Warehousing

WMS-leveranciers zijn momenteel zodanig druk dat de service naar bestaande klanten eronder lijdt. Dat was één van de conclusies van een discussiebijeenkomst waarin werd gereageerd op een onderzoek naar de belangrijkste pijnpunten bij gebruikers.

WMS-leveranciers: ‘we zijn te druk
WMS-meeting 2008 - Ferry Jantzen

Tijdens de discussiebijeenkomst in Amersfoort, georganiseerd door Logistiek.nl en de vakbladen Logistiek en Transport+Opslag werden WMS-leveranciers geconfronteerd met de onderzoek naar de beleving van WMS in Nederland. (Klik hier voor de onderzoeksresultaten.)

 

Nee zeggen tegen nieuwe klanten

Slechts veertig procent van de WMS-gebruikers is volledig tevreden met zijn leverancier, blijkt uit het onderzoek. De meest gehoorde klacht is dat leverancier te traag zijn in het inwilligen van wensen en verzoeken van klanten. ‘Dat is zeker waar’, geeft Ferry Jantzen van Wics ruiterlijk toe. ‘Het punt is dat iedereen het erg druk hebben met nieuwe implementaties, en dat het bovendien lastig is om aan personeel te komen. WMS-leveranciers moeten leren NEE te zeggen tegen nieuwe klanten als de service naar bestaande klanten in het gedrang komt.’

 

Tekortkomingen worden geacccepteerd

Een andere conclusies uit het onderzoek, is dat bedrijven die een ERP-systeem gebruiken voor het aansturen van hun magazijnfunctie, relatief ontevreden zijn over de functionaliteit en de intelligentie van dit systeem.

 

Geaccepteerd

Ap van Gool van WMS-leverancier Astrosoft is niet verbaasd over de uitkomst. ‘Wij merken in de praktijk dat veel bedrijven klachten hebben over de WMS-functionaliteit in ERP-pakketten. Er zijn echter maar weinig bedrijven die daadwerkelijk overstappen op een standaard WMS-pakket. De tekortkomingen in ERP-pakketten worden blijkbaar geaccepteerd.’

 

WMS vaak uitgebreid met maatwerk

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de bedrijven (47 procent) in hun magazijn een standaard WMS-pakket gebruikt. Eén op de vijf bedrijven heeft een volledig op maat gemaakt systeem, een kwart moet het doen met de WMS-module van het ERP-pakket.

 

Eén derde van de bedrijven heeft zijn WMS-pakket uitgebreid met meer dan 10 procent maatwerk. Rob Bouman van Centric begrijpt dat wel. ‘Klanten hebben altijd wel wat klantspecifieke functionaliteit nodig. Je kunt nu eenmaal niet alles in de standaard zetten.’

 

Ruimtegebrek blijkt grootste pijnpunt

Het grootste pijnpunt in de operatie is te weinig ruimte in het magazijn. Meer dan 40 procent van de bedrijven heeft hier last van. Volgens Jeroen van den Berg kan een WMS daarbij uitkomst bieden. ‘Door de activiteiten in het magazijn beter te plannen kunnen bedrijven ervoor zorgen dat de expeditievloer en de docks minder lang bezet blijven’, aldus de directeur van Jeroen van den Berg Consulting.

 

Na te weinig ruimte scoren te veel pickfouten en de onvoorspelbaarheid van inkomende goederen erg hoog. Dat laatste had Ronald Scheepers van Consafe Logistics wel verwacht. ‘Ook hier kan een WMS uitkomst bieden met functionaliteit voor onder meer vooraanmelding van goederen.’

 

Efficiencydrive leidt nu tot problemen

Volgens René van den Elsen van adviesbureau IPL zijn de meeste pijnpunten terug te voeren op gebrek aan flexiliteit. ‘Warehouse managers zijn altijd gericht geweest op efficiency, met zo min mogelijk middelen een zo hoog mogelijke productiviteit realiseren. Als markt dan opeens verandert en het bijvoorbeeld zoals nu moeilijk is om aan goed personeel te komen, zie je dat bedrijven in de problemen komen. Het zal in de toekomst juist belangrijk worden om snel te kunnen reageren op nieuwe omstandigheden.’

 

Bedrijven willen WMS opnieuw inrichten

Meer dan de helft van de bedrijven zoekt de oplossing van de pijnpunten in het opnieuw inrichten van processen. Ruim 40 procent ziet ook heil in het beter trainen van mensen. Niet vreemd, vindt Willem Wynia van Centric: “Als na implementatie van een nieuw systeem de eerste gebruikers het bedrijf verlaten en nieuwe mensen met het systeem gaan werken, gaat kennis verloren. Na een paar jaar blijkt dan dat systemen niet meer optimaal worden gebruikt.”

 

 

Tekortkomingen van huidige magazijnoplossingen

Veel Nederlandse bedrijven hebben een ERP-systeem waarmee ze ook hun magazijnoperatie aansturen, dus zonder een apart WMS. Uit het onderzoek blijkt dat deze groep het minst tevreden is over de software. ‘Vind ik niet zo raar’, reageert Ap van Gool van Astrosoft. ‘Veel bedrijven kiezen er bewust om niet in een WMS te investeren omdat ze met ERP ook uit de voeten kunnen. Dit heeft nadelen, blijkt ook uit het onderzoek, maar die wegen kennelijk niet op tegen de extra investering die ze zouden moeten om naast hun ERP nog een apart WMS te implementeren.’

 

WMS-meeting - Wouter van HeijstWMS-leveranciers niet proactief

Een punt van kritiek van gebruikers is dat leveranciers te weinig proactief zouden zijn in het inspelen op hun behoeften. Wouter van Heijst van Redprairie zegt dit niet te herkennen. ‘Wij krijgen soms juist het gevoel dat we te snel zijn met nieuwe releases. Klanten zitten hier niet altijd om te springen.’

 

Ook in 2008 nog volop maatwerk

Veel respondenten geven in het onderzoek te kennen dat ze volgend jaar (opnieuw) in maatwerk gaan investeren, ter aanvulling bijvoorbeeld van hun standaard WMS-pakket. De WMS-leveranciers in de zaal verbaast dit enigszins. ‘Het is bij klanten niet altijd duidelijk wanneer iets maatwerk is. Soms zitten ze met wensen waarvan ze denken dat het maatwerk is maar die heel goed met het standaardpakket zijn op te lossen.’

 

Veel (vervangings-)investeringen in barcode

Naast in WMS investeren bedrijven komend jaar ook in allerlei aanvullende technologie. Meest genoemd bij de plannen voor 2008 zijn systemen voor barcodescanning. Willem Wynia van Centric: ‘Ik zie dat veel van onze klanten al met barcodescanners werken, dus ik denk dat er in het onderzoek ook veel vervangingsinvesteringen zijn meegenomen.’

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel